Kategoriarkiv: Årsmøter

Diverse årsmøte referat

Årsmøte utsettes

Koronapandemien gir seg ikke, restriksjoner vedvarer. Dette er dessverre situasjonen i dag, og det er lite vi kan gjøre.

Vi har vurdert flere måter for å få avholdt møtet til vanlig tid. Som dere skjønner så har dette vist seg å være utfordrende med tanke på smittevernsreglemenetet. Vi har diskutert flere alternativer, som å avholde et digitalt møte, eller utsette årsmøtet til senere. Flere av våre medlemmer har ytret ønske et tradisjonelt møte, og vi lytter selvfølgelig til dette.

Årsmøtet utsettes derfor til over påske.

OPPDATERING 07.04.2021:
Årsmøtet utsettes til over sommerferien.

Fortsett å lese Årsmøte utsettes

Referat fra GF 2018

Referat fra generalforsamling
LA2T – Trondheimsgruppen av NRRL
Dato: 27.02.2019

Til stede: 14 stemmeberettigede:
Oddbjørn Moen (LA9JK)
Stein-Olav Lund (LA9QV)
Marius Loraas (LB9DG)
Stian Søreng (LB5SH)
Tor Pettersen (LA3WAA)
Knut A. B. Larsen (LB9BG)
Karl Erik Øyøygard (LA9KOA)
Jan Stewart Rambech (LA7VV)
Håvard Gautneb (LB0NH)
Wilhelm Dahl (LA4IC)
Willy Ravnå (LA6HNA)
Ketil Gabrielsen (LA2FNA)
Bjørn Gjerde (LA1UW)
Ingar Horrigmo (LA4CKA)

Fortsett å lese Referat fra GF 2018