Vintertesten 2024

Vintertesten 2024 ble kjørt fra Lialøkken, en relativt kort og nybegynnervennlig test. Derfor benyttet vi anledningen til å gi opplæring til to relativt ferske contestoperatører, Svein Olav, LB5MJ, (i bakgrunnen), og Robin (nærmest), som fortsatt er i ferd med å ta lisensen selv. I tillegg bidro Heidi, LB9WI, og Sanimir, LB6VI.

Testen ble avsluttet med 68 kontakter i loggen.

Vil du prøve deg på contesting? Dette er sannsynligvis en av de beste mulighetene for å bli en bedre operatør. Du blir flinkere til å lytte, lærer å håndtere begge sider av en pileup, og vil plukke opp masse nyttig operatørteknikk underveis som du senere vil få nytte av selv.

Gruppen har alltid behov for flere operatører; ferske som erfarne til både store og små contests. Du bestemmer selv hvor mye du vil bidra, og vi er selvfølgelig behjelpelige med støtte og nødvendig opplæring underveis. Ved interesse ta kontakt med Sanimir, LB6VI, for nærmere informasjon.