Styret

Styret 2018

Leder LB9BG Knut A. B. Larsen Tlf: 412 19 966
Nestleder Vakant*
Sekretær LB9RE Håvard Nasvik Tlf: 913 94 216
Kasserer: LA3WAA Tor Pettersen Tlf: 920 88 231
Styremedlem LB5SH Stian Søreng Tlf: 936 95 913
Varamedlem LA9QV Stein Olav Lund Tlf: 971 77 932
* LB5SH Stian har påtatt seg oppgaven som fungerende Nestleder fram til årsmøtet.