Om oss

Trondheimsgruppen av Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) er en upolitisk organisasjon for personer med interesse for amatørradio.

Trondheimsgruppen avholder:

Gruppemøter hver 4.de tirsdag i måneden
Uformelle aktivitetskvelder de øvrige tirsdager
QST-Trøndelag over RV56/R4 (145.700 MHz) Gråkallen, med start kl. 20:00 NT og retransmisjon over RV60/R6 (145.750) Ruten.
Kurskvelder
Sambandsoppdrag
Dugnader til jobbing på LA2T eller andre steder

Formålet med gruppen er:

Skape et forum for radioamatører i landsdelen både for felles hygge og for å lære mer om hobbyen
Holde kurs for radiointeresserte som ønsker hjelp til å ta amatørradiolisensen Bygge ut og drive repeater- og node-nettet i landsdelen
Drive gruppestasjonen LA2T
Øve i og tilby sambandstjenester
Gjøre amatørradio som hobby kjent
Formidle QSL-tjeneste

qslhyller
QSL-hyller.

Trondheimsgruppen tilbyr sambandstjenester  til f.eks. arrangering av idrettsstevner og andre med behov for samband over større avstander.
Gruppens medlemmer rår over mye og variert utstyr som dekker de fleste behov.
Sambandsoppdrag av denne type gir medlemmene verdifull trening i opprettelse av provisoriske sambandslinjer.
Dette er en del av NRRLs plan for reserve nød- og katastrofesamband samtidig som det gir et kjærkomment tilskudd til gruppens økonomi.

Biblioteket.
Biblioteket.

Opprettelse og drift av gruppens repeatere og digitale noder skjer for en stor del basert på dugnadsinnsats og ved hjelp av frivillige systemansvarlige Ved behov for større arbeider med f.eks. antenner eller annen rigging av utstyr arrangerer styret dugnader.

Er du interessert i radioamatørvirksomhet og ønsker å lære gruppen å kjenne, kan du besøke gruppen på gruppemøter eller aktivitetskvelder.

Ønsker du ytterligere informasjon, ønsker å bli medlem av gruppen eller NRRL eller ønsker å delta i radioamatørkurs, kan du ta kontakt med gruppens leder over telefon eller e-post.

Et medlemskap i Trondheimsgruppen av NRRL koster i dag kr 550,- per år.

Trondheimsgruppen av NRRL
Bratsbergvegen 246‎
7036 Trondheim