Referat årsmøte 2020

Generalforsamling LA2T – 2020

Sted: Lialøkken, 26.10.2021

 1. Til stede:
  Marius Loraas (LB9DG), Arild Inge Wollan (LB0WI), Håvard Nasvik (LB9RE), Ketil Gabrielsen (LA2FNA), Willy Ravnå (LA6HNA), Liv Johansen (LA4YW), Ingrid Hove, Reidar Johnstad, Liv Helene Skjemstad (LB1KF), Lars Foss (LA4RHA), Karl Erik Øyøygard (LA9KOA), Kristian Nilsen (LB9NE), Ingar Horringmo (LA4CKA), Knut Larsen (LB9BG), Sanimir Handanagic (LB6VI), Bjørn Gjerde (LA1UW), Jan Stewart Rambech (LA7VV), Stian Søreng (LB5SH), Steffen Kirknes (LA4SM), Tor Pettersen (LA3WAA), Stein-Olav Lund (LA9QV), Erik Houmb (LA1HOA)
 1. Innkalling og saksliste godkjennes
 1. Valg av møteledelse
  a) Ordstyrer: Tor Pettersen (LA3WAA)
  b) Referent: Marius Loraas (LB9DG)
  c) Tellekorps: Ingar Horrigmo (LA4CKA) og Steffen Kirknes (LA4SM)
 1. Ingen fullmakter til godkjenning
 1. Styrets årsberetning legges frem. Tor Pettersen (LA3WAA) redegjør for hovedpunktene. Årsberetningen med rapporter fra komitéene godkjennes.
 1. Regnskapet gjennomgås og det redegjøres for et underskudd på 1 629,- og årsaken til dette (innkjøp av PA-trinn og div. materiell.) Resultatet er bedre enn budsjettet – det var budsjettert med et underskudd på 36 000,- Gruppen har ved utgangen av 2020 kroner 224 210,- i midler på bankkonto. Regnskapet godkjennes av årsmøtet.
 1. Kontigent vedtas uendret på kroner 475,-
 1. Budsjett for 2021 godkjennes
 1. Ingen innkommende saker
 1. Valg. Grunnet Covid-19 gjenvelges sittende styre og valgkomité for å sitte også i 2020.

(Sign.) Marius Loraas, Referent.

For nedlasting av referat i PDF-format, klikk her: