Kategoriarkiv: Årsmøter

Diverse årsmøte referat

Referat fra GF 2018

Referat fra generalforsamling
LA2T – Trondheimsgruppen av NRRL
Dato: 27.02.2019

Til stede: 14 stemmeberettigede:
Oddbjørn Moen (LA9JK)
Stein-Olav Lund (LA9QV)
Marius Loraas (LB9DG)
Stian Søreng (LB5SH)
Tor Pettersen (LA3WAA)
Knut A. B. Larsen (LB9BG)
Karl Erik Øyøygard (LA9KOA)
Jan Stewart Rambech (LA7VV)
Håvard Gautneb (LB0NH)
Wilhelm Dahl (LA4IC)
Willy Ravnå (LA6HNA)
Ketil Gabrielsen (LA2FNA)
Bjørn Gjerde (LA1UW)
Ingar Horrigmo (LA4CKA)

Fortsett å lese Referat fra GF 2018

23-02-2016- Årets Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus, tirsdag 23. feb. 2016, kl. 19:00.

Leder LA3WAA, Tor åpnet møtet og ønsket velkommen til årets Generalforsamling, den 77. i rekken.

Det var møtt frem 18 stemmeberettigede medlemmer.

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer 3.
4. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
5. Regnskap for 2015 og rapporter fra komiteene
6. Kontingent for 2016
7. Budsjett for 2016
8. Valg

1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

3waa-1uwEtter forslag ble LA1UW valgt som ordstyrer, LA3WAA ble valgt som referent, LA4CKA og LA7JBA ble valgt som tellekorps.   Fortsett å lese 23-02-2016- Årets Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling for 2015

Generalforsamling for 2015

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i
Trondheimsgruppen av NRRL

Dato: Tirsdag 23. februar 2016, kl. 19:00
Sted: Lialøkken Grendehus.

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Styrets årsberetning for 2015 og rapporter fra komiteene
4. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
5. Regnskap for 2015 med revisjonsberetning
6. Kontingent for 2016
7. Budsjett for 2016
8. Valg

Trondheim, 7. februar 2016
STYRET

Vennligst ta med egen utskrift av generalforsamlingspapirene!

Disse finnes i pdf-format på;
http://la2t.no/dokumenter/Generalforsamling_2015.pdf
(klikk på linken for å lese/lagre/skrive ut dokumentet)