Innkalling: generalforsamling 2022

Generalforsamling for 2022

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL..

Dato: Tirsdag 28. februar, 2023
Sted: Lialøkken grendehus

Dagsorden:
– Godkjenning av innkalling og dagsorden
– Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
– Godkjenning av fullmakter
– Styrets årsberetning for 2022 og rapporter fra komiteene
– Innkomne forslag til generalforsamlingen
– Regnskap for 2022 med revisjonsberetning
– Kontingent for 2023
– Budsjett for 2023
– Valg 2023

Trondheim, 13. februar 2023
– Styret

Generalforsamlingen sammenkalles med publikasjon på gruppens hjemmeside, samt pr e-mail til de vi har adresser til.

Det henvises til gruppens hjemmeside for årsberetning, regnskap, budsjett, forslag, kontingent og valg.

Vennligst ta med egen utskrift av generalforsamlingspapirene!
Klikk her for å laste ned papirene i PDF-format (534k)