Referat styremøte 01.02.2023

2023-02-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Vi kjører en «Kom-i-gang»-kveld for nye radioamatører onsdag den 15. februar kl. 19:00 på Lialøkken. En felles epost om arrangementet vil bli sendt ut. Ansvarlig: Karl, LA9KOA.

DMR repeateren er i testfasen og er midlertidig montert på Studentersamfundet.

Arbeidet med et oppsett for personlige innstillinger for gruppestasjonene pågår fortsatt. Aksjon: Stian, LB5SH.

Gruppen planlegger å avholde en ny runde med radioamatørkurs. Aktuelle datoer vil bli annonsert.

Tilgang til remotekjøring av Stasjon C vil bli begrenset til et maksimum antall timer pr. person pr. dag. Automatisk antenneswitching for kjøring av digitale modi er implementert.

2023-02-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.
Gruppens medlemmer må benytte nettbank ved betaling av kontingent og ved kjøp av utstyr fra gruppen. Dette forenkler regnskapsføringen betraktelig.

2023-02-03 Komiteene

Stasjonskomiteen: Leder: Tor, LA3WAA; Runar, LB5RH; Stian, LB5SH

Stasjon A:
Som rapportert på nettsiden vår, så havarerte masten til stasjon A i en storm den 7. januar. Imidlertid er masten allerede tatt ned, det ødelagte mastsegmentet og yagiantennen reparert og mast og antenne på plass igjen; alt under kyndig ledelse av Tor, LA3WAA.

RG-213 koaks er innkjøpt til gruppestasjonene med det formål å bytte ut dårlige kabler og redusere antallet skjøter. Arbeidet pågår.

En 4-square antenne for 80m er ferdigbygd, men har dessverre havarert ytterligere.

Vår Power Amplifier Expert 1.5K-FA er under reparasjon og vil bli byttet ut. Aktuelle erstatninger er Acom 2000A eller Expert 2K-FA.

Stasjon B:
40m 4-square antennen er delvis ødelagt, og vil bli reparert så snart været tillater det.

Rotorstyringen til mast B er ødelagt, og rotoren må taes ned.

Stasjon C:
Vertikalantennen på stasjon C havarerte i den samme stormen som tok knekken på mast A, og må repareres.

Remotestyring av denne stasjonen fungerer meget bra. På grunn av masthavariet er for tiden kun antennene for 30m til 80m operative.

Det er nå mulig å kjøre digitale moder som f.eks. FT8 i en utprøvingsfase. Tilbakemeldinger ønskes.

Teknisk komité: Leder: Stein-Olav, LA9QV; Marius, LB9DG; Stian, LB5SH.

Repeater på Bringen har desensing-problemer og APRS har dårlig strømforsyning. Strømforsyningen blir forhåpentligvis byttet snart. Omprogrammeres til 123Hz samtidig.

Repeater på Ruten må omprogrammeres til 123Hz subtone. Dette vil bli gjort senere i år.

Sambandskomiteen: Leder: Karl, LA9KOA; Bjørn, LA1UW; Sanimir, LB6VI

Bjørn, LA1UW, bevilges kr. 750,- for å delta på Sambandsfaglig Forum den 17.-19. februar.

Huskomiteen: Leder: Jan, LA7VV; og Willy, LA6HNA.

Arbeidet med å bygge opp en elektronikklab er på det nærmeste ferdig, og lab’en er i flittig bruk. Aksjon: Jan, LA7VV.

Remotestyring av varmepumpe på stue fungerer ikke som den skal og må fikses. Aksjon: Stian, LB5SH.

Testkomiteen: Leder: Sanimir, LB6VI; Stian, LB5SH

Aktivitetskalenderen vil snart inneholde de contester som ønskes kjørt av gruppen.

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg. Kontakt: Sanimir, LB6VI.

2023-02-04 Eventuelt

En beskrivelse av styremedlemmenes oppgaver og ansvar vil bli utarbeidet.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Tor, LA3WAA, kasserer
Karl, LA9KOA, styremedlem
Jan, LA7VV, sekretær

Frafall :
Marius, LB9DG, nestleder
Sanimir, LB6VI, varamedlem

Ikke møtt:

Neste gruppemøte er Årsmøtet som blir avholdt tirsdag den 28. februar fra
kl. 1900 i Grendehuset på Lialøkken.

Tirsdag den 28. mars blir det avholdt gruppemøte der temaet vil være DMR
repeaterprosjektet.

Neste styremøte blir onsdag 1. mars kl. 19:00 på Lialøkken.