Kategoriarkiv: Styremøter

Referat fra styremøtene

Styremøte 01.12.2021

2021-12-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Loftstrappa bør vurderes utbedret, da denne er veldig bratt og gjør bæring av utstyr vanskelig. Styret har tatt en befaring, og huskomitteen bes se nærmere på dette.

Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Gruppen tok en ekspedisjon og konklusjonen er lite støy og gode radioforhold. Det undersøkes videre om det er mulig å skyte trådløsnett dit.

Fortsett å lese Styremøte 01.12.2021

Styremøte 22.09.2021

2021-09-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Sanimir, LB6VI, har arbeidet med ny logo, men er ikke ferdig ennå.

Loftet er innredet som lab og tatt i bruk med gode erfaringer. Trappa opp bør vurderes utbedret, da denne er veldig bratt og gjør bæring av utstyr vanskelig. Huskomitteen bes se nærmere på dette.

Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Gruppen tar en ekspedisjon og undersøker om stedet er godt egnet med tanke på støy, og om det er mulig å skyte trådløsnett dit. Turen vil bli utlyst for de som ønsker å slå følge. Det vil bli gjort et forsøk på å utføre dette i løpet av september, kanskje oktober. Aksjon: LA9QV Stein-Olav

Fortsett å lese Styremøte 22.09.2021

Styremøte 26.08.2021

Referat fra styremøte 26. august 2021

2021-08-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Sanimir, LB6VI, har arbeidet med ny logo, men er ikke ferdig ennå.

Loftet er innredet som lab og tatt i bruk med gode erfaringer. Trappa opp bør vurderes utbedret, da denne er veldig bratt og gjør bæring av utstyr vanskelig.

Fortsett å lese Styremøte 26.08.2021

styremøte 23.06.2021

2021-06-01 Gruppesaker 

Nye opplesere til QST Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Sanimir, LB6VI, har arbeidet med ny logo, men er ikke ferdig ennå. 

Verkstedet er ryddet av Jan og ny ordning av verktøyet pågår, men er snart ferdig.

Loftet er ryddet og innredet for bruk av instrumenter. 

Forslag om remotestasjon på Liaåsen. Gruppen tar en ekspedisjon og undersøker om stedet er godt egnet med tanke på støy, samt om det er mulig å skyte trådløsnett dit. Turen vil bli utlyst for de som ønsker å slå følge.

Fortsett å lese styremøte 23.06.2021