Referat styremøte 06.09.2023

2023-09-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Arbeidet med et oppsett for personlige innstillinger for gruppestasjonene pågår fortsatt. Aksjon: Stian, LB5SH.

Vi har fått avslag på klagen på forsikringsresultatet i forbindelse med havari av antenne og mast til stasjon A. En jurist ser igjennom saken og kommer med sin vurdering.

Stian og Jan tar en runde på gjenværende radioutstyr som skal ut på Bruktmarkedet tirsdag den 12/9.

Første runde med maling av gruppelokalet er nå unnagjort. Det gjenstår å male rundt vinduene, huskomiteen tar dette videre og kaller inn til dugnad ved behov.

Remotestasjon på Liaåsen er under arbeid. Antenne og radio er satt opp, PC for fjernstyring settes opp i løpet av kort tid, og stasjonen vil snart gå inn i første testfase.

Vi har mottatt forespørsel om oppsett av Echolink repeater. Saken videresendes til teknisk komité for videre vurdering.

2023-09-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

Gruppens medlemmer må benytte nettbank ved betaling av kontingent og ved kjøp av utstyr fra gruppen. Dette forenkler regnskapsføringen betraktelig.

2023-09-03 Komiteene

Stasjonskomiteen: Leder: Tor, LA3WAA; Runar, LB5RH; Stian, LB5SH

Stasjon A:
RG-213 koaks er innkjøpt til gruppestasjonene med det formål å bytte ut dårlige kabler og redusere antallet skjøter. Arbeidet pågår fortsatt.

80m og 160m Inverted-L antenner er satt opp igjen.

Det iverksettes nye planer for å få satt opp 4square 80m og 40m i løpet av høsten.

Stasjon B:
Rotorstyringen til mast B fungerer med nedsatt hastighet. En forbedret versjon som kan styres fra PC’en er bygget og vil snart bli satt i drift.

Stasjon C:
Vertikalantennen på stasjon C er nå i drift og fungerer godt.

Stasjon D:
Ny remotestasjon på Liaåsen er under arbeid.

Teknisk komité: Leder: Stein-Olav, LA9QV; Kristoffer, LB0VG; Karl, LA9KOA.

Repeater på Bringen har blitt besøkt. Desensing-problemer ble ikke avdekket. Byttet strømforsyning til APRS, der den gamle ga 0V ut. Den ble forsøkt omprogrammert til 123Hz, men den ser ikke ut til å fungere med subtone.

Repeater på Ruten må omprogrammeres til 123Hz subtone. Tur planlegges i løpet av høsten.

Sambandskomiteen: Leder: Karl, LA9KOA; Bjørn, LA1UW; Sanimir, LB6VI

Det planlegges flere øvelser i samarbeid med søstergruppene i FORF.

Gruppen er i kontakt med speidere i forbindelse med JOTA (Jamboree-on-the-air) som avholdes 20.-22. oktober.

Testkomiteen: Leder: Sanimir, LB6VI; Stian, LB5SH

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg. Kontakt: Sanimir, LB6VI.

Gruppen planlegger å delta i WAE DX SSB den 9.-10. september.

2023-09-04 Eventuelt

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Tor, LA3WAA, kasserer
Karl, LA9KOA, styremedlem
Sanimir, LB6VI, varamedlem
Marius, LB9DG, nestleder

Frafall :
Jan, LA7VV, sekretær

Ikke møtt:

Neste gruppemøte blir den 26. september kl 19:00 i Lialøkken Grendehus. Tema blir gruppens infrastruktur for trådløst internett som går over mikrobølge mellom Lialøkken, Gråkallen, Vassfjellet, og Liaåsen.

Neste styremøte blir onsdag 4. oktober kl. 19:00 på Lialøkken.