Referat styremøte 04.10.2023

2023-10-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Vi har fått avslag på klagen på forsikringsresultatet i forbindelse med havari av antenne og mast til stasjon A. En jurist ser igjennom saken og kommer med sin vurdering.

Maling av vinduer og inngangsparti på gruppelokalet gjenstår.

Remotestasjon på Liaåsen er under arbeid. Antenne og radio er satt opp,PC for fjernstyring settes opp i løpet av kort tid, og stasjonen vil snart gå inn i første testfase.

Vi har mottatt forespørsel om oppsett av Echolink repeater. Saken er oversendt til teknisk komité for videre vurdering.

2023-10-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

Gruppens medlemmer må benytte nettbank ved betaling av kontingent og ved kjøp av utstyr fra gruppen. Dette forenkler regnskapsføringen betraktelig.

2023-10-03 Komiteene

Stasjonskomiteen: Leder: Tor, LA3WAA; Runar, LB5RH; Stian, LB5SH

Stasjon A:
RG-213 koaks er innkjøpt til gruppestasjonene med det formål å bytte ut dårlige kabler og redusere antallet skjøter. Arbeidet pågår fortsatt.

80m og 160m Inverted-L antenner er satt opp igjen.

Det iverksettes nye planer for å få satt opp 4square 80m og 40m i løpet av
høsten.

Stasjon B:
Rotorstyringen til mast B fungerer med nedsatt hastighet. En forbedret versjon som kan styres fra PC’en er bygget og vil snart bli satt i drift.

Stasjon C:
Vertikalantennen på stasjon C er nå i drift og fungerer godt.

Stasjon D:
Ny remotestasjon på Liaåsen er under arbeid.

Alt i alt fungerer både antenneparken og stasjonene godt.

Teknisk komité: Leder: Stein-Olav, LA9QV; Kristoffer, LB0VG; Karl, LA9KOA.

Repeater på Ruten må omprogrammeres til 123Hz subtone. Tur planlegges i løpet av høsten, eller våren.

Sambandskomiteen: Leder: Karl, LA9KOA; Bjørn, LA1UW; Sanimir, LB6VI

Bjørn, LA1UW og Karl, LA9KOA var med på øvelse i Skjetnemarka der trackere ble benyttet.

Sambandskomiteen skal være med på USAR (Urban Search and Rescue) øvelse lørdag 7/10. Arrangør er Norske Redningshunder.

Den 20. – 22. oktober skal det holdes kurs i regi av Trondheim Røde Kors i Kastbergan. Sambandstjenesten bistår med tracking.

Gruppen er i kontakt med speidere i forbindelse med JOTA (Jamboree-on-the-air) som avholdes 20.- 22. oktober.

Testkomiteen: Leder: Sanimir, LB6VI; Stian, LB5SH

Det planlegges deltagelse i SAC testen den 14. og 15. oktober.

Gruppen skal også delta i CQ WW SSB den 28. og 29. oktober.

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg. Kontakt: Sanimir, LB6VI.

2023-10-04 Eventuelt

Karl sjekker pris på ny varmepumpe til montering i stua i gruppelokalet.

Neste gruppemøte blir den 24. oktober kl. 19:00 i Lialøkken Grendehus.

Geir, LA9OK, kommer for å fortelle om ombygging av PC power supply til bruk i PA trinn, samt for å presentere en spennende antenne.

Neste styremøte blir onsdag 1. november kl. 19:00 på Lialøkken.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Tor, LA3WAA, kasserer
Karl, LA9KOA, styremedlem
Jan, LA7VV, sekretær

Frafall:
Sanimir, LB6VI, varamedlem

Ikke møtt:
Marius, LB9DG, nestleder