Referat styremøte 04.01.2024

2024-01-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Styret har valgt Gjensidige som forsikringsselskap til forsikring av gruppelokalet med eiendeler og installasjoner utendørs. Avtalen er signert og aktivert.

Remotestasjon på Liaåsen er i testfase og testing vil foregå utover vinteren.

Styret har nedsatt en komité for å fortsette arbeidet med å finne et nytt QTH. Komiteen består av følgende medlemmer:

LA3WAA Tor, LB5SH, Stian og LA1UW, Bjørn.

Det jobbes med et forslag til fullmakt som vil legges frem på generalforsamlingen.

2024-01-02 Økonomi

Regnskap og balanse for 2023 ble gjennomgått og presenteres på generalforsamlingen.

Gruppens medlemmer må benytte nettbank ved betaling av kontingent og ved kjøp av utstyr fra gruppen. Dette forenkler regnskapsføringen betraktelig.

2024-01-03 Komiteene

Stasjonskomiteen: Leder: Tor, LA3WAA; Runar, LB5RH; Stian, LB5SH

Stasjon A:
Koakskabel på stasjon A er byttet ut og antennen fungerer nå normalt.

RG-213 koaks er innkjøpt til gruppestasjonene med det formål å bytte ut dårlige kabler og redusere antallet skjøter. Arbeidet pågår fortsatt.

80m og 160m Inverted-L antenner er satt opp igjen.

Arbeidet med 4-Square antenne for 40m er igangsatt.

Stasjon B:
Rotorstyringen til mast B fungerer med nedsatt hastighet. En forbedret versjon som kan styres fra PC’en er bygget og vil snart bli satt i drift.

Rotor på mast B fungerer veldig dårlig. Styringskabelen må tas ned og inspiseres ved første anledning.

Stasjon C:
Vertikalantennen på stasjon C er nå i drift og fungerer godt.
Windomantennen for 30m og 60m fungerer ikke.

Stasjon D:
Det oppnås ikke kontakt med radioen på Liaåsen og en tur opp dit planlegges i løpet av kort tid.

Teknisk komité: Leder: Stein-Olav, LA9QV; Kristoffer, LB0VG; Karl, LA9KOA.

Repeater på Ruten må omprogrammeres til 123Hz subtone. Tur planlegges i løpet av våren.

Vi har overtatt en repeater fra RKH. Logikken her er fra HKE, men utstyret må konverteres til radioamatørfrekvensene.

Sambandskomiteen: Leder: Karl, LA9KOA; Bjørn, LA1UW; Sanimir, LB6VI

Sambandstjenesten Trøndelag har mottatt 14 terminaler til nødnett, vi har nå 15 totalt i fylket og disse fordeles mellom LA2T og LA2U. Det vil bli arrangert kurs i bruk av utstyret og nødnett.

Testkomiteen: Leder: Sanimir, LB6VI; Stian, LB5SH

Testkomiteen er stadig på jakt etter nye contestoperatører. Dersom du er interessert, så ta kontakt med Sanimir, LB6VI.

Huskomiteen: Leder: Jan, LA7VV; Willy, LA6HNA; Kajetan, LA8WJA.

Ny varmepumpe for stua er innkjøpt, installert og fungerer bra.

2024-01-04 Eventuelt

Styret har besluttet at radiokjøring på aktivitetskveldene skal primært skje med bruk av gruppens kallesignal, LA2T. Shacken skal ikke benyttes som møterom.

Styret går nå til politianmeldelse av de manglende RemoteRig «svenskeboksene». Relevante bilder fra overvåkningskamera vedlegges anmeldelsen.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Marius, LB9DG, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Jan, LA7VV, sekretær
Sanimir, LB6VI, varamedlem

Frafall :
Karl, LA9KOA, styremedlem

Ikke møtt:

Neste gruppemøte blir tirsdag den 23. januar kl. 19:00 i Lialøkken Grendehus.
Neste styremøte blir onsdag 7. februar 2024 kl. 19:00 på Lialøkken.