Referat styremøte 07.02.2024

2024-02-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Remotestasjon på Liaåsen er i testfase og testing vil foregå utover vinteren.

2024-02-02 Økonomi

Regnskap og balanse for januar 2024 ble gjennomgått. Gruppen har god økonomi.

Gruppens medlemmer må benytte nettbank ved betaling av kontingent og ved kjøp av utstyr fra gruppen. Dette forenkler regnskapsføringen betraktelig.

2024-02-03 Komiteene

Stasjonskomiteen: Leder: Tor, LA3WAA; Runar, LB5RH; Stian, LB5SH

Stasjon A:
Koakskabel på stasjon A er byttet ut og antennen fungerer nå normalt.
RG-213 koaks er innkjøpt til gruppestasjonene med det formål å bytte ut dårlige kabler og redusere antallet skjøter. Arbeidet pågår fortsatt.
80m og 160m Inverted-L antenner er satt opp igjen.
Arbeidet med 4-Square antenne for 40m er igangsatt.

Stasjon B:
Rotorstyringen til mast B fungerer med nedsatt hastighet. En forbedret versjon som kan styres fra PC’en er bygget og vil snart bli satt i drift.
Rotor på mast B fungerer veldig dårlig. Styringskabelen må tas ned og inspiseres ved første anledning.

Stasjon C:
Vertikalantennen på stasjon C er nå i drift og fungerer godt.
Windom antennen for 30m og 60m fungerer ikke.
RF skjerming av den remotestyrte antenneswitchen er gjennomført slik at stasjonen ikke lenger er plaget av innslag.
Enkelte medlemmer rapporterer at det er lite eller ingen utgangseffekt fra stasjonen. Saken er under etterforskning.

Stasjon D:
Det oppnås ikke kontakt med radioen på Liaåsen og en tur opp dit planlegges i løpet av kort tid.

Teknisk komité: Leder: Stein-Olav, LA9QV; Kristoffer, LB0VG; Karl, LA9KOA.

Repeater på Ruten må omprogrammeres til 123Hz subtone. Tur planlegges i løpet av våren.
Vi har overtatt en repeater fra RKH. Logikken er omprogrammert til amatørradio bruk.
Bringen er fremdeles strømløs.

Sambandstjenesten: Leder: Karl, LA9KOA; Bjørn, LA1UW; Sanimir, LB6VI; Kristoffer, LB0VG; Tor, LA3WAA; Per-Øyvind, LA2QUA; Willy, LA6HNA

Sambandstjenesten har arrangert kurs i bruk av nødnett. Tor, LA3WAA; Kristoffer, LB0VG; Sanimir, LB6VI og Per-Øyvind, LA2QUA, deltok.

Testkomiteen: Leder: Sanimir, LB6VI; Stian, LB5SH

Testkomiteen er stadig på jakt etter nye contestoperatører. Dersom du er interessert, så ta kontakt med Sanimir, LB6VI.

Huskomiteen: Leder: Jan, LA7VV; Willy, LA6HNA; Kajetan, LA8WJA.

Det er montert strømmåler for gruppelokalet i Grendehuset.

2024-02-04 Eventuelt

Styret har besluttet at radiokjøring på aktivitetskveldene skal primært skje med bruk av gruppens kallesignal, LA2T. Shacken skal ikke benyttes som møterom.
Skjøteledning til varmepumpa må fjernes og erstattes med godkjent opplegg. Elektriker er kontaktet.

Neste gruppemøte blir Generalforsamlingen for 2023, tirsdag den 27. februar kl. 19:00 i Lialøkken Grendehus.
Neste styremøte blir onsdag 6. mars 2024 kl. 19:00 på Lialøkken.


Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Marius, LB9DG, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Jan, LA7VV, sekretær
Karl, LA9KOA, styremedlem

Frafall :

Ikke møtt:
Sanimir, LB6VI, varamedlem