Referat styremøte 02.11.2023

2023-11-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Vi har fått avslag på klagen på forsikringsresultatet i forbindelse med havari av antenne og mast til stasjon A. Vi venter fortsatt på svar fra en jurist som skal se igjennom saken og komme med sin vurdering. Marius tar saken videre.

Maling av vinduer og inngangsparti på gruppelokalet utsettes til våren.

Remotestasjon på Liaåsen er under arbeid. Antenne og radio er satt opp, PC for fjernstyring settes opp i løpet av kort tid, og stasjonen vil snart gå inn i første testfase. Punktet utsettes på ubestemt tid.

Vi har mottatt forespørsel om oppsett av Echolink repeater. Saken har vært vurdert av teknisk komité. Styret har besluttet å ikke implementere Echolink på R4 (Gråkallen).

2023-11-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

Gruppens medlemmer må benytte nettbank ved betaling av kontingent og ved kjøp av utstyr fra gruppen. Dette forenkler regnskapsføringen betraktelig.

2023-11-03 Komiteene

Stasjonskomiteen: Leder: Tor, LA3WAA; Runar, LB5RH; Stian, LB5SH

Stasjon A:
RG-213 koaks er innkjøpt til gruppestasjonene med det formål å bytte ut dårlige kabler og redusere antallet skjøter. Arbeidet pågår fortsatt.
80m og 160m Inverted-L antenner er satt opp igjen.
Det iverksettes nye planer for å få satt opp 4-Square 80m og 40m i løpet av høsten.

Stasjon B:
Rotorstyringen til mast B fungerer med nedsatt hastighet. En forbedret versjon som kan styres fra PC’en er bygget og vil snart bli satt i drift.
Rotor på mast B fungerer dårlig og må ettersees.

Stasjon C:
Vertikalantennen på stasjon C er nå i drift og fungerer godt.

Stasjon D:
Ny remotestasjon på Liaåsen er under arbeid.

Alt i alt fungerer både antenneparken og stasjonene godt.

Teknisk komité: Leder: Stein-Olav, LA9QV; Kristoffer, LB0VG; Karl, LA9KOA.

Repeater på Ruten må omprogrammeres til 123Hz subtone. Tur planlegges i løpet av høsten, eller våren.

Sambandskomiteen: Leder: Karl, LA9KOA; Bjørn, LA1UW; Sanimir, LB6VI

Den 26. oktober var det sambandsledermøte. Her ble LA2QUA, Per-Øyvind valgt inn i ledelsen i Sambandstjenesten Norge. LA2T har nå fire medlemmer med tillitsverv i NRRL.
Sambandstjenesten Trøndelag har mottatt 14 terminaler til nødnett, vi har nå 15 totalt i fylket og disse fordeles mellom LA2T og LA2U. Det vil bli arrangert kurs i bruk av utstyret og nødnett.
Sambandskomiteen bidro med tracking på USAR (Urban Search and Rescue) øvelse lørdag 7/10. Vi fikk strålende tilbakemeldinger fra USAR teamet til Trøndelag Brann – og Redningstjeneste.
Medlemmer fra Trondheimsgruppen og ARK var med på JOTA den 20. – 22. oktober på Melhus.

Testkomiteen: Leder: Sanimir, LB6VI; Stian, LB5SH

SAC testen ble kjørt og gruppen satte ny rekord med 1464 QSO’er kjørt.
CQ WW SSB ble kjørt den 28. og 29. oktober, også der fikk gruppen ny rekord med 3257 QSO’er. Vi fikk hyggelig drahjelp av ARK, LA1K.
Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg. Kontakt: Sanimir, LB6VI.

2023-11-04 Eventuelt

ACsenteret AS kommer på befaring den 8. november for å gi oss et prisoverslag på ny varmepumpe til stuen.
Ny husleiekontrakt med Avholdslaget er signert. Husleien ble noe øket, samt at vi betaler for leie av Grendehuset. I tillegg skal det installeres egen strømmåler, pris på dette kommer.
Karl og Tor tar kontakt med megler for å undersøke muligheter for et nytt QTH.
Styret har besluttet at radiokjøring på aktivitetskveldene skal primært skje med bruk av gruppens kallesignal, LA2T. Shacken skal ikke benyttes som møterom.
Styret går nå til politianmeldelse av de manglende RemoteRig «svenskeboksene». Relevante bilder fra overvåkningskamera vedlegges anmeldelsen.

Neste gruppemøte blir tirsdag den 28. november kl. 19:00 i Lialøkken Grendehus.
Neste styremøte blir torsdag 7. desember kl. 19:00 på Lialøkken.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Marius, LB9DG, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Karl, LA9KOA, styremedlem
Jan, LA7VV, sekretær
Sanimir, LB6VI, varamedlem

Frafall :

Ikke møtt: