Gruppemøte: Nytt QTH?

Tirsdag 28. november kl 19:00 avholdes det gruppemøte i Lialøkken Grendehus.
Denne gang er temaet «Nytt QTH?«

Er tiden inne for at vi ser oss omkring etter et nytt tilholdssted? Økte faste utgifter gjør at dette har blitt et aktuelt tema, og en slik investering behøver ikke være negativt for gruppens økonomi. Styret har sett litt på hvilke muligheter som finnes, vurdert kostander, samt funnet noen kandidater som kan være aktuelle. Det kan også gi mindre støy, bedre propogasjon østover, samt økt frihet med tanke på antenneparkens størrelse og omfang.

Et engasjement fra våre medlemmer er svært viktig i en slik prosess, og vi ønsker innspill – både for og imot!

Vel møtt!