Referat styremøte 06.03.2024

1. Gruppesaker

1.1 Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.
1.2 Remotestasjon på Liaåsen er fortsatt i testfase og testing vil foregå utover våren.
1.3 Styret nedsetter følgende komitéer:

  • Sambandstjenesten – LA9KOA fortsetter som leder
  • Teknisk komité – LB0VG blir ny leder
  • Testkomiteen – LB6VI fortsetter som leder
  • Huskomiteen – LA7VV fortsetter som leder
  • Stasjonskomiteen – LA3WAA fortsetter som leder
  • QTH-komiteen – LB5SH, LA3WAA, LA1UW

2. Økonomi

2.1 Gruppens medlemmer må benytte nettbank ved betaling av kontingent og ved kjøp av utstyr fra gruppen. Dette forenkler regnskapsføringen betraktelig.

2.2 Regnskap og balanse for januar-februar 2024 ble gjennomgått. Gruppen har god økonomi.

2.3 Kasserer har begynt innkreving av medlemskontingent. 

3. Komiteene

Stasjonskomiteen: Leder: Tor, LA3WAA; Runar, LB5RH; Stian, LB5SH

Stasjon A: 

RG-213 koaks er innkjøpt til gruppestasjonene med det formål å bytte ut dårlige kabler og redusere antallet skjøter. Arbeidet pågår fortsatt.

Arbeidet med 4-Square antenne for 40m er igangsatt.

Stasjon B:

Rotorstyringen til mast B fungerer med nedsatt hastighet. En forbedret versjon som kan styres fra PC’en er bygget og vil snart bli satt i drift. 

Rotor på mast B fungerer veldig dårlig. Styringskabelen må tas ned og inspiseres ved første anledning. 

Stasjon C: 

Remotestyring på stasjon C har tekniske problemer, og vil fikses ved første anledning.

Windom antennen for 30m og 60m fungerer ikke, må undersøkes nærmere.

Stasjon D:

Det oppnås ikke kontakt med radioen på Liaåsen og en tur opp dit planlegges. 

Generelt:

Forsikringsselskapet har levert et tilbud på erstatningsoppgjør som vi ikke aksepterer. Det blir fulgt opp videre.

LB6VI vil undersøke muligheten for å få en ny antenneanalysator fra Christech i bytte mot reklame (i lokalet og på nettsiden vår). 

Teknisk komité: Leder: Kristoffer, LB0VG; Stein-Olav, LA9QV; Karl, LA9KOA.

Repeater på Ruten må omprogrammeres til 123Hz subtone. Tur planlegges i løpet av våren.

Strømmen er tilbake på Bringen, så både repeater og digirepeater er QRV.

Sambandstjenesten: Leder: Karl, LA9KOA; Bjørn, LA1UW; Sanimir, LB6VI; Kristoffer, LB0VG; Tor, LA3WAA; Per-Øyvind, LA2QUA; Willy, LA6HNA 

LA9KOA deltok i møtet i kommunalt beredskapsråd i Trondheim kommune 14. februar.

Testkomiteen: Leder: Sanimir, LB6VI; Stian, LB5SH; Heidi, LB9WI

Testkomiteen har fått et nytt medlem.

Testkomiteen er stadig på jakt etter nye contestoperatører.  Dersom du er interessert, så ta kontakt med Sanimir, LB6VI. 

Vintertest i helga, 3 nye operatører, foreløpig 5 operatører totalt.

Huskomiteen: Leder: Jan, LA7VV; Willy, LA6HNA; Kajetan, LA8WJA.

Det er montert stikk på utsiden av gruppelokalet for varmepumpe.

Det er stort behov for rydding på verksted, lab og loftet. Det foreslås å sette opp en tavle så verktøy kan henges opp og ikke ta plass på verkstedbenken.

QTH-komiteen: Stian, LB5SH; Tor, LA3WAA; Bjørn, LA1UW.

Arbeid med å finne ny QTH er pågående.

Komiteen har vært og sett på et mulig QTH i nærheten av Skistua i Bymarka. Det blir fulgt opp. 

4. Eventuelt

Styret har besluttet at radiokjøring på aktivitetskveldene skal primært skje med bruk av gruppens kallesignal, LA2T. Shacken skal ikke benyttes som møterom.  

LB6VI orienterer om relevante støtteordninger for ekstra inntekt. Det er store muligheter for å søke om støtte.

LA9IY har donert en 2-meter beam, og ønsker at den brukes til å kjøre EME / meteorscatter. 

Neste gruppemøte utgår grunnet påske.

Tema for gruppemøte i april, tirsdag 23. april, blir «Urban DXing v/ LB6VI og LB5SH».

Neste styremøte blir onsdag 3. april på Lialøkken.


Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Sanimir, LB6VI, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Heidi, LB9WI, sekretær
Per-Øyvind, LA2QUA, styremedlem
Karl, LA9KOA, varamedlem

Frafall:  

Ikke møtt: