Styremøte 04.05.2022

2022-05-01 Gruppesaker Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret. Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Målet er å få til en tur

Les mer

Styremøte 20.04.2022

2022-04-01 Gruppesaker Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret. Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Vi undersøker videre i påvente av hyggeligere

Les mer

Styremøte 02.03.2022

2022-03-01 GruppesakerNye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret. Loftstrappa er utbedret av Willy, LA6HNA og Jan, LA7VV. Forslag om remote-stasjon på

Les mer

Styremøte 02.02.2022

2022-02-01 Gruppesaker Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret. Loftstrappa bør vurderes utbedret, da denne er veldig bratt og gjør bæring

Les mer

Styremøte 05.01.2022

2022-01-01 GruppesakerNye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret. Loftstrappa bør vurderes utbedret, da denne er veldig bratt og gjør bæring av

Les mer

Styremøte 01.12.2021

2021-12-01 Gruppesaker Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret. Loftstrappa bør vurderes utbedret, da denne er veldig bratt og gjør bæring

Les mer

Styremøte 22.09.2021

2021-09-01 Gruppesaker Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret. Sanimir, LB6VI, har arbeidet med ny logo, men er ikke ferdig ennå.

Les mer

Styremøte 26.08.2021

Referat fra styremøte 26. august 2021 2021-08-01 Gruppesaker Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret. Sanimir, LB6VI, har arbeidet med ny

Les mer

styremøte 23.06.2021

2021-06-01 Gruppesaker  Nye opplesere til QST Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret. Sanimir, LB6VI, har arbeidet med ny logo, men er ikke ferdig ennå.  Verkstedet er ryddet av Jan og ny ordning av verktøyet pågår,

Les mer

Styremøte 05.05.2021

2021-05-01 GruppesakerDette er et forenklet styremøte fordi datoen dessverre ikke passet for alle. De fleste saker blir derfor lagt på vent til neste møte. Årsmøtet

Les mer