Innkalling: generalforsamling 2021

Generalforsamling for 2021

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i
Trondheimsgruppen av NRRL

Dato: Tirsdag 22. februar 2022, kl. 19:00
Sted: Lialøkken Grendehus.

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Godkjenning av fullmakter
4. Styrets årsberetning for 2021 og rapporter fra komitéene
5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
6. Regnskap for 2021 med revisjonsberetning
7. Kontingent for 2022
8. Budsjett for 2022
9. Valg 2022

Trondheim, 7. februar 2022
– Styret

Generalforsamlingen sammenkalles med publikasjon på gruppens hjemmeside, samt pr e-mail til de vi har adresser til.

Det henvises til gruppens hjemmeside for årsberetning, regnskap, budsjett, forslag, kontingent og valg.

Vennligst ta med egen utskrift av generalforsamlingspapirene!
Klikk her for å laste ned papirene i PDF-format (363k)
Klikk her for å laste ned papirene i DOCX-format (814k)