Jording av gruppestasjon

Under gårsdagens aktivitetskveld ble årets første tiltak gjort for å forebygge RFI/innslag i shacken, noe vi har hatt problemer med en stund. Det har til tider vært nærmest umulig å operere på bestemte bånd samtidig, da sendingen på det ene båndet overdøver mottaket på den andre, til tross for gode filter på begge stasjonene.

Dette har vært mest fremtredende under testkjøring, da flere stasjoner brukes samtidig.

En jordskinne i kobber ble festet på baksiden av pulten, og samtlige enheter ble kobliet til denne. Radio, automatisk filter, PC, monitor, USB-interface – absolutt alt ble tjoret fast og jordet godt.

Ved neste anledning skal vi gjøre samme tiltak på gruppestasjon B, i tillegg til å sette på feritter der det er hensiktsmessig.