Kategoriarkiv: Aktiviteter

Ulike Aktiviteter

Meteorscatter 20. april

Den 15. april kommer de første tegnene til den årlige meteorsvermen Lyridene. Denne passerer omtrent til samme tid hvert år, og vil nå sitt maksimum den 22. april.

Alle aktivitetskvelder på LA2T er fortsatt innstilte grunnet restriksjoner i henhold til Covid-19, men arrangementer som holdes utendørs forholdes til andre regler som gir mer fleksibilitet. Siden dette er en unik mulighet til meteorscatter, og en aktivitet som egner seg godt utendørs, så prøver vi oss forsiktig med en uformell aktivitetskveld tirsdag den 20. april kl 19:00 på Lialøkken.

Fortsett å lese Meteorscatter 20. april

2m DIGI-aktivitet

Forrige søndag, nærmest på sparket, ble det tatt en runde med FT8 på 2m-båndet. Dette ble avtalt like før annonsering på QST-TRD, men tross kort forvarsel var det likevel fem operatører som fikk kastet seg rundt og blitt med. De fleste fikk utvekslet QSOer med hverandre i løpet av den planlagte halvtimen med aktivitet.

Dette falt i smak hos flere, og det planlegges en ny runde førstkommende søndag 06.12 klokken 20:30 – 21:00.

Fortsett å lese 2m DIGI-aktivitet

Bygg din egen «PIXIE» 40m CW-transceiver

Den 10. mars arrangerer LA2T en byggekveld, der medlemmer får mulighet til å bygge sin egen 40m «Pixie» CW-transceiver ut fra byggesett vi har kjøpt inn. Disse er beregnet på «håndpumpe» morsenøkkel, og har i underkant av 1W utgangseffekt. De er krystallstyrt til 7.023 MHz, med mulighet for noen kHz pluss/minus.
Vi har allerede bygd to av disse fra før, og bekrefter at de fungerer. I tillegg har vi åtte urørte byggesett, og vil derfor invitere til en byggekveld der medlemmene får prosjektet til odel og eie – ta det med hjem og sett det i bruk!

Fortsett å lese Bygg din egen «PIXIE» 40m CW-transceiver