Bygg din egen «PIXIE» 40m CW-transceiver

Den 10. mars arrangerer LA2T en byggekveld, der medlemmer får mulighet til å bygge sin egen 40m «Pixie» CW-transceiver ut fra byggesett vi har kjøpt inn. Disse er beregnet på «håndpumpe» morsenøkkel, og har i underkant av 1W utgangseffekt. De er krystallstyrt til 7.023 MHz, med mulighet for noen kHz pluss/minus.
Vi har allerede bygd to av disse fra før, og bekrefter at de fungerer. I tillegg har vi åtte urørte byggesett, og vil derfor invitere til en byggekveld der medlemmene får prosjektet til odel og eie – ta det med hjem og sett det i bruk!

Formålet med kvelden er sosialt samvær, bygge og lære sammen, samt å øke interessen for CW. Kanskje kan vi også avtale en QSO-kveld der alle prøver å sjekke inn med hver sin hjemmelagde CW-transceiver?

Vi tar kr 50,- pr person i påmelding. Dette inkluderer printkort, komponenter, loddetinn, lån av loddebolt og måleutstyr, samt assistanse om ønskelig. De seks første som melder seg på kan velge en utgave med et laserkuttet pleksiglass-hus til transceiveren.
Hvis du vil være med, så send en e-post til la2t@la2t.no for påmelding. Husk det er et begrenset antall, så førstemann til mølla.

LB5SH – Stian