Årets GF 25. 02.2020

Årets Generalforsamling i Trondheimsgruppen forløp uten noen dramatikk blant de 16 frammøtte medlemmene. Jan, LA7VV, ble valgt til ordstyrer med Stian, LB5SH, styrets leder, ved sin side og Marius, LB9DG, ble valgt til referent.

LB5SH og LA7VV.

Etter at møtet var satt, leste Jan opp korte utdrag fra årsrapportene som deretter ble godkjent. Medlemstallet er svakt synkende i gruppen og oppmøtene på møtene har ikke økt, men viser en jevn oppslutning gjennom året. Imidlertid har testaktiviteten tatt seg opp med stor aktivitet utenom tirsdagene og det ble deltagelse i ca. 20 tester i løpet av fjoråret og en god plassering (6) i NRRL HF Cup.

Deretter ble regnskap for 2019 og budsjett for 2020 godkjent inkludert kjøp av en ny forsterker for stasjon A. Kontingenten ble vedtatt uendret på kr 475.

Valget ble gjennomført helt etter forslaget fra valgkomiteen. Da er det bare for medlemmer og styret å ta fatt på en ny periode med forhåpentligvis bedre radioforhold og mer aktivitet i løpet av året.

Etter GF ble de som hadde oppnådd de beste resultatene fra gruppens QSO konkurranse på CW/SSB ved bruk av jubileumskallesignalet LG80T premiert. På førsteplass kom Tor, LA3WAA, fulgt av Stian LB5SH og Jan, LA7VV. Alle fikk diplom og førsteprisen ble også hedret med en plakett i krystall som var donert av en annonym giver. Gratulerer!