2m DIGI-aktivitet

Forrige søndag, nærmest på sparket, ble det tatt en runde med FT8 på 2m-båndet. Dette ble avtalt like før annonsering på QST-TRD, men tross kort forvarsel var det likevel fem operatører som fikk kastet seg rundt og blitt med. De fleste fikk utvekslet QSOer med hverandre i løpet av den planlagte halvtimen med aktivitet.

Dette falt i smak hos flere, og det planlegges en ny runde førstkommende søndag 06.12 klokken 20:30 – 21:00.

Vi tar en ny økt med FT8, og benytter standard frekvens 144.174MHz (USB) som sist.

Vi kan for ordens skyld nevne at dette er helt uformelt og uten forpliktelser. Se på dette som en mulighet til å få litt 2m i loggen, teste radio, antenne, og programvare. Så snart det blir åpning med troposcatter eller sporadisk E så er du skjerpet og klar!

Alle inviteres til å delta, nær og fjern!

Hvem som får logget QSO med størst geografisk avstand?

Kanskje vi eksperimenterer med andre digitale moder ved en senere anledning? Det er mye spennende å velge i – FT4, JS8Call, JT65, WSPR, RTTY, SSTV, m.m. Lista er lang og mulighetene mange