2020-11-04 Styremøte

2020-11-01 Gruppesaker

Ny internetnettløsning: Det er mulig å koble sammen Vassfjellet og Gråkallen for å få redundant Internett på Gråkallen og Lialøkken.

Sanimir, LB6VI, har arbeidet med ny logo, men er ikke ferdig ennå.

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Verkstedet er ryddet av Jan og ny ordning av verktøyet pågår.

Loftet er ryddet og innredet for bruk av instrumenter. Mer må gjøres og Jan ser på aktuelle løsninger. En elektrisk panelovn er installert på loftet.

Epost-adressene til alle medlemmer er nå fjernet.
https://www.la2t.no/medlemmer/

Det er gitt beskjed til 180.no om at kontaktinfo oppdateres.

Det er laget pek og klikk knapp for innmeldingsskjema på hjemmeside. Det er gitt info om bruk av VIPPS for å betale medlemskontingenten. Stian, LB5SH.

Vurderer uformelt arrangement for å øke aktiviteten på VHF/6m, for eksempel FT8 “meetup” en dag.

Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Ønskelig? Gjennomførbart?

Internett kan skytes fra Gråkallen/Tyholt. Trenger RPi, radio, antenne.

2020-11-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.
Ameritron 80B er solgt til Sanimir, LB6VI.

2020-11-03 Komiteene

Stasjonskomite: Leder: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH

Stasjon A: Antennen for 2m/70cm i toppen av masten trenger ny kabel. 40 m fungerer, men har noen ganger høy SWR i en kort periode. Det funger imidlertid OK under tester. Trenger en bedre antenne for 80m. OLED panel i FTDX-5000 vurderes byttet.

Stasjon B: Stasjon B stiller med lav effekt på 40m under tester. Nytt frontpanel for Expert PA er bestilt for å få en mer normal operasjon av PA på stasjon B. Vurderer bedre antenner for 40 og 80m.

Stasjon C: ICOM 7300 er koblet til RaspberryPI for fjernstyring. Programmet for fjernstyring er ferdig og ble presentert på gruppemøtet 27. oktober.

Det er noe HF støy her hvor kilden ikke er funnet, spesielt på 10m, jakten fortsetter…

Det er laget standard oppsett for radio stasjon A som et tillegg til stasjonsreglementet. Det samme vil komme for stasjon B og C.

Teknisk: Leder: Stein-Olav, LA9QV, Marius, LB9DG, Jan, LA7VV.

Oppkobling av 48V på Gråkallen pågår. Spenningsovervåkning for 48 volt er under arbeid.

Mer arbeid kreves på Gråkallen for installasjon av internettutstyr. Nye ethernet kabler er montert i masten.

APRS utstyret på Bringen fungerer ikke optimalt og byttes neste år.

Koordinater for LA7RR blir nå sendt ut fra LD7TG og kommer opp på APRS kartet.

Samband: Leder: Karl, LA9KOA, Tor, LA3WAA, Bjørn, LA1UW

Det er gjennomført en rundtur til grendahus i Stjørdal som kommunen har planlagt for møteplasser i en krisesituasjon. Tore, LA3KL/LA4M, i Stjørdalsgruppen var med.

Det jobbes videre med samarbeid med lokale aktører som FORF, fylke, kommuner og politi.

Det er mye aktivitet fra sambandstjenesten sentralt. Registrering av personell og utstyr, taushetserklæring og masse ny bekleding er tilgjengelig til sterkt rabaterte priser. Gruppene får også bidrag til kjøp av bekledning.

HF antennen på Gråkallen har fått nytt oppheng i enden. Festet er det samme som før, men det er satt inn en plastbelagt gjerdetrå mellom festet i knausen og endeisolatoren til antennen. Den gamle ståltråden hadde rustet en del i hele lengden.To graner er også saget ned slik at antennen nå henger fritt. LB9RE

Hus: Leder: Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA, Jan, LA7VV.

Fjernstyringen av VP i stuen er ferdig med ny Ap for mobil. Det blir etterhvert automatisk nattsenking av temperaturen.

En elektrisk panelovn er installert på loftet.

Status for strømforbruket ble vist.

Test: Leder: Sanimir, LB6VI, Stian, LB5SH

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Kandidater vil bli spurt direkte. Det er mange artige tester utover høsten for nybegynnere og andre.

Vi har i det siste kjørt SAC, WAG, og CQWW.

Gruppen ligger nå på en 4.plass i NRRLCup og skal forsvare plasseringen.

2020-11-04 Eventuelt

Trondheimsgruppens side på Wikipedia er oppdatert av Stian, LB5SH: https://no.wikipedia.org/wiki/Trondheimsgruppen_av_NRRL

QSL kort; noen har mange kort liggende her og det vurderes å sende de ut til medlemmer.

Salgssidene på La2t.no skal oppdateres.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Jan, LA7VV, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Karl, LA9KOA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 2. desember 2020 kl. 19:00 på Lialøkken.