Referat årsmøte 2021

Rapporten, med vedlegg, kan lastes ned i PDF-format fra lenken nedenfor. Tekstversjon av referatet følger etter.

Klikk her for nedlasting av referat (PDF, 329k)

GENERALFORSAMLING LA2T FOR 2021

REFERAT

Til stede:

Sanimir Handanagic (LB6VI)
Jan Stewart Rambech (LA7VV)
Knut A. B. Larsen (LB9BG)
Håvard Gautneb (LB0NH)
Ingar Horrigmo (LA4CKA)
Per J. Sæterhaug (LA9JV)
Willy Ravnå (LA6HNA)
Karl Erik Øyøygard (LA9KOA)
Bjørn Gjerde (LA1UW)

Ankom kl 19:23 (f.o.m. «Budsjett»):
Erik Houmb (LA1HOA)
Tor Pettersen (LA3WAA)
Stein-Olav Lund (LA9QV)
Per Opland (LA3XT)
Kristoffer S. Hille (LB0VG)
Per Øyvind Brakstad (LA2QUA)
Håvard Nasvik (LB9RE)
Marius Loraas (LB9DG)
Steffen Kirknes (LA4SM)
Stian Søreng (LB5SH)


Jonas Krymski (LB4OJ)

Møtet startes klokken 19:05.

Innkalling og saksliste:
Godkjennes.

Valg av møteledelse:

Ordstyrer:

Referent:

Tellekorps:
Bjørn Gjerde (LA1UW)

Stian Søreng (LB5SH)

Ingar Horrigmo (LA4CKA)
Steffen Kirknes (LA4SM)

Fullmakter:
Stein-Olav Lund (LA9QV) leverer fullmakt for Oddbjørn Moen (LA9JK). Godkjennes.

Årsberetning og rapporter:
Styrets årsberetning og rapporter fra komiteene legges frem av ordstyrer. Godkjennes.

Det bemerkes at Willy Ravnå (LA6HNA) står oppført med feil kallesignal i huskomitteens rapport.

Regnskap og budsjett:
Regnskapets balanse har ikke blitt med i innkallingen, og Bjørn Gjerde (LA1UW) ber om at denne vedlegges i referatet.

Regnskapet gjennomgås og godkjennes. Det noteres at klubben har fortsatt god økonomi.

Kontingent:
Kontingenten forblir uendret. Dette godkjennes.

Tor Pettersen (LA3WAA) påpeker at det er en stund siden kontingenten sist ble justert, og at dette snart bør vurderes for å samsvare med prisindeksen.

Budsjett:
Budsjett for 2022 oppleses og godkjennes.

Innkomne saker:
Ingen innkommende saker.

Valg:
Siden forrige årsmøte ble utsatt helt til oktober, tilbød styret seg å bli sittende til neste valg.

Dette ble godkjent og fører til at samtlige av årets verv velges på nytt, slik at man kommer i rett gjenge med hvem som skal velges til hvilket år.

Innspill: Knut A. B. Larsen (LB9BG) ønsker skriftlig valg.

Tellekorpset, bestående av Steffen Kirknes (LA4SM) og Ingar Horrigmo (LA4CKA), blir ansvarlige for utdeling og innsamling av stemmesedler, samt opptelling av disse.

RollenavnvalgtilbfbSSF
LederStian Søreng (LB5SH)Suppl.2023Nei417
NestlederMarius Loraas (LB9DG)Ny2024Nei120
SekretærJan S. Rambech (LA7VV)Ny2024Nei219
KassererTor Pettersen (LA3WAA)Suppl.2023Nei516
Styremedl.Karl E. Øyøygard (LA7KOA)Gjenv.2024Nei021
Varamedl.Sanimir Handanagic (LB6VI)Ny2023Nei318
RevisorerSteffen Kirknes (LA4SM)
Bjørn Gjerde (LA1UW)
Gjenv.
Ny
2023
2023
3
3
18
18
ValgIngar Horrigmo (LA4CKA)
Håvard Gautneb (LB0NH)
Gjenv.
Ny
2023
2023
3
3
18
18

BF=Benkeforslag
BS=Blanke stemmer
SF=Stemmer for

Møtet heves kl 20:05.

(Sign.)
Stian Søreng (LB5SH)
Referent

Vedlegg: Balanse (tilgjengelig i PDF-versjonen av dokumentet)