Styremøte 02.03.2022

2022-03-01 Gruppesaker
Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Loftstrappa er utbedret av Willy, LA6HNA og Jan, LA7VV.

Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Vi undersøker videre i påvente av hyggeligere arbeidsvær ute.

«Kom-i-gang»-kvelden planlegges til torsdag 24/3 og nye medlemmer vil motta invitasjon pr. epost, i tillegg til de andre kommunikasjonskanalene. Aksjon: LB5SH Stian.

Etter uttrykt interesse fra medlemmene så vurderer gruppen å starte opp et prosjekt som har som mål å konstruere en DMR repeater. Det vil bli avholdt et gruppemøte som har DMR som tema tirsdag den 22. mars.

LA2T sin hjemmeside vil få en oppfriskning.  Aksjon: LB5SH Stian.

2022-03-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

2022-03-03 Komiteene

Stasjonskomite: Leder: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH

Stasjon A: Expert PA har blitt reparert lokalt og fungerer meget godt.

Stasjon B: Vi stiller fortsatt svakt på 80m, men en four-square vertikal antenne for 80m vil bli bygget i løpet av våren. Balunen i mast B fikk juling under kraftig vind, denne er nå reparert.

Stasjon C: Antennene har også her fått gjennomgå, vertikalen er bøyd nesten horisontalt og Windom-antennene har løsnet. Stasjonen er for øyeblikket operativ, men antenneproblemene må tas tak i så snart som mulig.

Det er gjort en overhaling rundt Stasjon A og B for å forbedre jording. Det vil også bli gjort et arbeid for å forbedre skjerming og redusere innslag mellom stasjonene.

Teknisk: Leder: Stein-Olav, LA9QV, Marius, LB9DG, Stian, LB5SH.

Oppkobling av 48V på Gråkallen pågår. Spenningsovervåkning for 48 volt er under arbeid, elektronikken er på plass og det gjenstår kun programutvikling.

Repeater på Bringen har desensing-problemer og APRS har dårlig strømforsyning. Strømforsyningen blir forhåpentligvis byttet i løpet av uken.

Samband: Leder: Karl, LA9KOA, Bjørn, LA1UW, Sanimir, LB6VI

Alt utstyret som ble bestilt med midler fra Gjensidigestiftelsen er nå mottatt fra Christech.

Bjørn, LA1UW, og Karl Erik, LA9KOA, deltok på Sambandsfaglig Forum (SFF) 11. til 13. februar. De deltok i tillegg på kurs i nødnett og er nå godkjente som lokale instruktører.

Sanimir, LB6VI, er nytt medlem i Sambandskomiteen og overtar for Tor, LA3WAA.

Hus: Leder: Jan, LA7VV, og Willy, LA6HNA.

Den defekte tidsbryteren på kjøkkenet er nå skiftet med en ny mekanisk tidsbryter. Loftstrappen er utbedret.

Test: Leder: Sanimir, LB6VI, Stian, LB5SH

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg. En contest kalender for LA2T sin deltagelse i 2022 vil bli utarbeidet.

2022-03-04 Eventuelt

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Marius, LB9DG, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Karl, LA9KOA, styremedlem
Jan, LA7VV, sekretær
Sanimir, LB6VI, varamedlem

Ikke møtt:

Neste styremøte blir onsdag 13.04.2022 kl. 19:00 på Lialøkken.

Neste gruppemøte blir avholdt den 22.03.2022 kl. 19:00 på Lialøkken Grendehus. Temaet for møtet er DMR.