Styremøte 02.02.2022

2022-02-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Loftstrappa bør vurderes utbedret, da denne er veldig bratt og gjør bæring av utstyr vanskelig. Det vil kalles inn til en dugnad for å utbedre trappen med bredere trinn. Aksjon: LA7VV Jan

Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Gruppen tok en ekspedisjon og konklusjonen er lite støy og gode radioforhold. Det undersøkes videre om det er mulig å skyte trådløsnett dit. Vi undersøker videre i påvente av hyggeligere arbeidsvær ute.

«Kom-i-gang»-kvelden som var planlagt ble dessverre avlyst, men nytt tidspunkt vil komme og nye medlemmer vil motta invitasjon pr. epost, i tillegg til de andre kommunikasjonskanalene. Dette vil bli sendt ut ny innkalling etter årsmøtet.

Medlemslista på hjemmesiden er nå oppdatert. Aksjon: LB5SH Stian

2022-02-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

2022-02-03 Komiteene

Stasjonskomite: Leder: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH

Stasjon A: Expert PA har dessverre havarert, vi kontakter produsenten for videre behandling. Denne repareres lokalt.

Stasjon B: Vi stiller fortsatt svakt på 80m, en ny antenne for dette kommer. Arbeid rundt dette starter i løpet av vinteren. Balunen i mast B har fått juling under kraftig vind, denne er reparert og vil monteres så snart som mulig.

Stasjon C: Det er nå automatisk tuning ved PTT under remotekjøring. Antennene har også her fått gjennomgå, vertikalen er bøyd nesten horisontalt og Windom-antennene har løsnet. Det er for øyeblikket operativt, men må tas tak i så snart som mulig.

Det skal gjøres en overhaling rundt stasjonene for å forbedre jording, skjerming, og tilskudd av feritter for å redusere innslag. Nye kobberplater er anskaffet og klart til montering. Det vil bli satt av en dugnadskveld for å utbedre dette.

Teknisk: Leder: Stein-Olav, LA9QV, Marius, LB9DG, Jan, LA7VV.

Oppkobling av 48V på Gråkallen pågår. Spenningsovervåkning for 48 volt er under arbeid, elektronikken er på plass og det gjenstår kun programutvikling.

Repeater på Bringen har desensing-problemer og APRS er QRT. Dette blir tatt tak i så snart været tillater det.

Samband: Leder: Karl, LA9KOA, Tor, LA3WAA, Bjørn, LA1UW

Det planlegges felles øvelse i FORF Trøndelag. Tar sikte på ut mot vår/sommer.

Utstyret som ble bestilt med midler fra Gjensidigestiftelsen kan hentes hos Christech.

Bjørn, LA1UW, og Karl Erik, LA9KOA, skal til Sambandsfaglig Forum (SFF) 11. til 13. februar.

Hus: Leder: Jan, LA7VV, og Willy, LA6HNA.

Den defekte tidsbryteren på kjøkkenet er nå skiftet med en ny mekanisk tidsbryter.

Test: Leder: Sanimir, LB6VI, Stian, LB5SH

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg.

2022-02-04 Eventuelt

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Jan, LA7VV, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Karl, LA9KOA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Ikke møtt:

Neste styremøte blir onsdag 02.03.2022 kl. 19:00 på Lialøkken.

Neste gruppemøte blir årsmøte 22.02.2022 kl. 19:00 på Lialøkken Grendehus.