Styremøte 05.01.2022

2022-01-01 Gruppesaker
Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Loftstrappa bør vurderes utbedret, da denne er veldig bratt og gjør bæring av utstyr vanskelig. En liten arbeidsgruppe bli innkalt til dugnadskveld. Aksjon: LA7VV Jan

Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Gruppen tok en ekspedisjon og konklusjonen er lite støy og gode radioforhold. Det undersøkes videre om det er mulig å skyte trådløsnett dit.

«Kom-i-gang»-kvelden som var planlagt ble dessverre avlyst, men nytt tidspunkt vil komme og nye medlemmer vil motta invitasjon pr. epost, i tillegg til de andre kommunikasjonskanalene. Dette vil bli sendt ut ny innkalling etter årsmøtet.

Nye medlemmer mottar nå kvittering og litt informasjon på e-post når de benytter innmeldingsskjemaet på vår hjemmeside.

En oppdatert liste over medlemmer legges ut på nett. Aksjon: LB5SH Stian

2022-01-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

2022-01-03 Komiteene

Stasjonskomite: Leder: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH

Stasjon A: Expert PA har dessverre havarert, vi kontakter produsenten for videre behandling. Ameritron AL-80A settes inn som midlertidig erstatter.

Stasjon B: Vi stiller fortsatt svakt på 80m, en ny antenne for dette kommer. Arbeid rundt dette starter i løpet av vinteren.

Stasjon C: En datastyrt antenneswitch er ferdig og satt i drift. Vi dekker nå 20-6m, 60/30m, og 80/40. Det er observert varierende SWR på enkelte bånd, radioens interne tuner vil snart kunne styres fra fjernstyringen.

Det skal gjøres en overhaling rundt stasjonene for å forbedre jording, skjerming, og tilskudd av feritter for å redusere innslag. Det vil bli satt av en dugnadskveld for å utbedre dette.

Teknisk: Leder: Stein-Olav, LA9QV, Marius, LB9DG, Jan, LA7VV.

Oppkobling av 48V på Gråkallen pågår. Spenningsovervåkning for 48 volt er under arbeid, elektronikken er på plass og det gjenstår kun programutvikling.

Samband: Leder: Karl, LA9KOA, Tor, LA3WAA, Bjørn, LA1UW

Det planlegges felles øvelse i FORF Trøndelag. Tar sikte på over nyttår.

LA1UW Bjørn har bestilt utstyr tildelt fra Gjensidigestiftelsen. Et strømaggregat er allerede mottatt, og diverse APRS-utstyr, bl.a. batteri og ladere er i bestilling. I tillegg vurderes innkjøp av diverse bekledning for resterende budsjett.

Hus: Leder: Jan, LA7VV, og Willy, LA6HNA.

Jan, LA7VV, har tatt bilder av gruppelokalet med termokamera. Resultatene skal gjennomgås og tiltak vurderes fortløpende.

Test: Leder: Sanimir, LB6VI, Stian, LB5SH

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg.

Gruppen hadde et rekordår i 2021, med hele 23.700 QSOer logget, og en god 2.plass i NRRL Cup.

2022-01-04 Gruppemøter

Dato Ansvarlig Tema
25/1 LA9QV
LB5SH
Ekspedisjoner i Trøndelag
Ekspedisjoner utenfor Trøndelag
22/2 LA2T Årsmøte
22/3 LB6VI, LB5SH Antenner i borettslag, tips for operatører med begrenset plass
26/4 LA2T Detaljer kommer
24/5 LA2T Sambandsøvelse
28/6 LA2T Sommeravslutning
23/8 LA3WAA, LB5SH 4-Square, om byggeprosjektet
27/9 LA7VV Antenneanalysatorsoftware, innføring og demonstrasjon
25/10 LB5SH Arduino startup, eksempler og praktiske øvelser
22/11 LA2T Detaljer kommer
13/12 LA2T Julemøte

2022-01-05 Eventuelt

Det utsatte julemøtet må dessverre avlyses, men vi satser isteden på en storslagen sommerfeiring i juni.

Neste styremøte blir onsdag 01.02.2022 kl. 19:00 på Lialøkken.

Neste gruppemøte blir årsmøte 22.02.2022 kl. 19:00 på Lialøkken Grendehus.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Jan, LA7VV, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Karl, LA9KOA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem