Julemøte utsettes

Ting utvikler seg raskt i disse tider, og dette rammer dessverre også av og til oss.

Årets julemøte utsettes på grunn av den siste tids økte spredning av Corona-viruset.

Vi beklager dette, men tar sikte på å avholde møtet som planlagt over nyttår. Oppdateringer med ny dato følger.