Styremøte 01.12.2021

2021-12-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Loftstrappa bør vurderes utbedret, da denne er veldig bratt og gjør bæring av utstyr vanskelig. Styret har tatt en befaring, og huskomitteen bes se nærmere på dette.

Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Gruppen tok en ekspedisjon og konklusjonen er lite støy og gode radioforhold. Det undersøkes videre om det er mulig å skyte trådløsnett dit.

«Kom-i-gang»-kvelden som var planlagt ble dessverre avlyst, men nytt tidspunkt vil komme og nye medlemmer vil motta invitasjon pr. epost, i tillegg til de andre kommunikasjonskanalene. Dette vil bli sendt ut innkalling over nyttår.

Nye medlemmer skal motta kvittering og velkomstmelding ved innmelding. Dette er påbegynt og under arbeid. Aksjon Stian LB5SH.

En oppdatert liste over medlemmer legges ut på nett.

2021-12-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

2021-12-03 Komiteene

Stasjonskomite: Leder: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH

Stasjon B: Vi stiller fortsatt svakt på 80m, en ny antenne for dette kommer.

Stasjon C: En datastyrt antenneswitch er ferdig og satt i drift. Vi dekker nå 20-6m, 60/30m, og kommer snart med 80/40. Det undersøkes om radioen kan tunes remote.

Det skal gjøres en overhaling rundt stasjonene for å forbedre jording, skjerming, og tilskudd av ferritter for å redusere innslag.

Teknisk: Leder: Stein-Olav, LA9QV, Marius, LB9DG, Jan, LA7VV.

Oppkobling av 48V på Gråkallen pågår. Spenningsovervåkning for 48 volt er under arbeid, elektronikken er på plass og det gjenstår kun programutvikling.


Samband: Leder: Karl, LA9KOA, Tor, LA3WAA, Bjørn, LA1UW

Det planlegges felles øvelse i FORF Trøndelag. Tar sikte på over nyttår.

Winlink-node med VaraFM på 2m satt i drift på Vassfjellet. Denne er et alternativ til pakkeradio på 70cm som står på Gråkallen for lokal tilgang til Winlink-nettet.

LA1UW Bjørn og LA9KOA Karl Erik var på «Samarbeidsmøte: søk og redning» på politihuset sammen sivilforsvaret, samt våre søsken fra FORF (Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Redningshundene, Flytjenesten). Vi prøver å få et eget møte for politi og sambandstjenesten for å planlegge videre samarbeid.

LA1UW Bjørn mottar støtte fra klubben på kr 750,- for deltakelse på Sambandsfaglig forum.

Hus: Leder: Jan, LA7VV, og Willy, LA6HNA.

Jan, LA7VV, låner termokamera for å inspisere lokalet fra utsiden for å finne eventuelle varmelekkasjer.

Test: Leder: Sanimir, LB6VI, Stian, LB5SH

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg.


2021-12-04 Eventuelt

Neste styremøte blir onsdag 05.01.2022 kl. 19:00 på Lialøkken.

Neste gruppemøte blir juleavslutningen, som holdes tirsdag 14.12.2021 kl. 19:00 på Lialøkken Grendehus.

Tilstede:

Stian, LB5SH, leder
Jan, LA7VV, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer

Frafall:

Karl, LA9KOA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Ikke møtt: