Styremøte 04.05.2022

2022-05-01 Gruppesaker Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret. Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Målet er å få til en tur

Les mer

C-antenne reparert

I vinter opplevde vi noen kraftige vindkast, og dette satte sine spor i antenneparken vår. AV620-antennen tilhørende stasjon C, som også er vår remotestasjon, ble

Les mer

Styremøte 20.04.2022

2022-04-01 Gruppesaker Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret. Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Vi undersøker videre i påvente av hyggeligere

Les mer

Styremøte 02.03.2022

2022-03-01 GruppesakerNye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret. Loftstrappa er utbedret av Willy, LA6HNA og Jan, LA7VV. Forslag om remote-stasjon på

Les mer

Styremøte 02.02.2022

2022-02-01 Gruppesaker Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret. Loftstrappa bør vurderes utbedret, da denne er veldig bratt og gjør bæring

Les mer

Styremøte 05.01.2022

2022-01-01 GruppesakerNye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret. Loftstrappa bør vurderes utbedret, da denne er veldig bratt og gjør bæring av

Les mer