Referat styremøte 08.03.2023

2023-03-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

DMR repeateren er i testfasen og er midlertidig montert på Studentersamfundet.

Arbeidet med et oppsett for personlige innstillinger for gruppestasjonene pågår fortsatt. Aksjon: Stian, LB5SH.

Radioamatørkurs starter opp tirsdag den 14. mars.

Vertikalantennen på stasjon C er snart klar for oppsett etter havariet.

2023-03-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

Gruppens medlemmer må benytte nettbank ved betaling av kontingent og ved kjøp av utstyr fra gruppen. Dette forenkler regnskapsføringen betraktelig.

2023-03-03 Komiteene

Stasjonskomiteen: Leder: Tor, LA3WAA; Runar, LB5RH; Stian, LB5SH

Stasjon A:

Masten til stasjon A havarerte i en storm, men er nå reparert.

RG-213 koaks er innkjøpt til gruppestasjonene med det formål å bytte ut dårlige kabler og redusere antallet skjøter. Arbeidet pågår.

En 4-square antenne for 80m er ferdigbygd, men har dessverre havarert ytterligere. Den vil bli reparert til våren.

Vår Power Amplifier Expert 1.5K-FA er under reparasjon og vil bli byttet ut.

Styret har bestemt å gå til innkjøp av en ny PA, en Expert 2K-FA. Aksjon: Tor, LA3WAA.

Stasjon B:

40m 4-square antennen er reparert.

Rotorstyringen til mast B fungerer med nedsatt hastighet.

Stasjon C:

Vertikalantennen på stasjon C er tatt ned etter havariet og er til reparasjon.

Remotestyring av denne stasjonen er QRT for tiden.

Teknisk komité: Leder: Stein-Olav, LA9QV; Marius, LB9DG; Stian, LB5SH.

Repeater på Bringen har desensing-problemer og APRS har dårlig strømforsyning. Strømforsyningen blir forhåpentligvis byttet snart. Omprogrammeres til 123Hz samtidig.

Repeater på Ruten må omprogrammeres til 123Hz subtone. Dette vil bli gjort senere i år.

Sambandskomiteen: Leder: Karl, LA9KOA; Bjørn, LA1UW; Sanimir, LB6VI

Bjørn, LA1UW, og Karl, LA9KOA deltok på Sambandsfaglig Forum den 17. – 19. februar.

Sambandstjenesten Trøndelag har mottatt to stk. repeatere / gateway’er til nødnett.

VaraFM gateway mot Winlink på Vassfjellet har problemer med RX.

Karl, LA9KOA og Per-Øyvind, LA2QUA skal delta på vinterøvelse i regi av FORF den 11 – 12. mars.

Huskomiteen: Leder: Jan, LA7VV, Willy, LA6HNA og Bjørn, LA1UW, materialforvalter

Elektronikklab’en er i flittig bruk.

Remotestyring av varmepumpe på stue fungerer ikke som den skal.
Problemet er identifisert og vil bli fikset. Aksjon: Stian, LB5SH.

Testkomiteen: Leder: Sanimir, LB6VI; Stian, LB5SH

Aktivitetskalenderen på hjemmesiden vår har blitt oppdatert med noen av de største contestene som gruppen skal delta i.

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg. Kontakt: Sanimir, LB6VI.

2023-03-04 Eventuelt

En beskrivelse av styremedlemmenes oppgaver og ansvar vil bli utarbeidet.

Tirsdag den 28. mars blir det avholdt gruppemøte der temaet vil være DMR repeaterprosjektet.

Neste styremøte blir onsdag 12. april kl. 19:00 på Lialøkken.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Tor, LA3WAA, kasserer
Karl, LA9KOA, styremedlem
Jan, LA7VV, sekretær
Sanimir, LB6VI, varamedlem

Frafall :
Marius, LB9DG, nestleder

Ikke møtt: