Styremøte 20.04.2022

2022-04-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Vi undersøker videre i påvente av hyggeligere arbeidsvær ute.

Vi forsøker å kjøre «Kom-i-gang»-kvelder for nye radioamatører på torsdager i mai. Aktuelle deltagere vil bli kontaktet. Ansvarlig : Karl, LA9KOA.

Fortsett å lese Styremøte 20.04.2022

Antenner i borettslag

Tirsdag 26.04.2022 kl 19:00 er det duket for nytt gruppemøte i Lialøkken Grendehus, denne gang med temaet «Antenner i borettslag«, ved LB6VI Sanimir og LB5SH Stian.

Det bygges stadig tettere, og eneboliger erstattes med seksjonerte boliger. Det å ha en privat disponibel tomt er ingen selvfølge, så vi ser på hvilke muligheter som finnes for oss med begrenset plass.

Fortsett å lese Antenner i borettslag

.