Referat styremøte 04.01.2023

2023-01-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Vi kjører en «Kom-i-gang»-kveld for nye radioamatører onsdag den 25. januar kl. 19:00 på Lialøkken. En felles epost om arrangementet vil bli sendt ut. Ansvarlig: Karl, LA9KOA.

DMR repeateren nærmer seg testfasen. Lisens fra NKOM er mottatt. Styret takker arbeidsgruppen for hyggelig og informativ oppdatering på e-post.

Arbeidet med et oppsett for personlige innstillinger for gruppestasjonene pågår fortsatt. Aksjon: Stian, LB5SH.

Gruppen planlegger å avholde en ny runde med radioamatørkurs. Aktuelle datoer vil bli annonsert.

E-post lister for annonsering av aktiviteter i gruppen er straks klare og vil bli satt i drift i løpet av kort tid. Det vil sendes ut en epost der man må godkjenne at man vil stå på denne listen.

Tilgang til remotekjøring av Stasjon C vil bli begrenset til et maksimum antall timer pr. person pr. dag. Automatisk antenneswitching for kjøring av digitale modi er implementert.

2023-01-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

Gruppens medlemmer må benytte nettbank ved betaling av kontingent og ved kjøp av utstyr fra gruppen. Dette forenkler regnskapsføringen betraktelig.

2023-01-03 Komiteene

Stasjonskomiteen: Leder: Tor, LA3WAA; Runar, LB5RH; Stian, LB5SH

Stasjon A:
RG-213 koaks er innkjøpt til gruppestasjonene med det formål å bytte ut dårlige kabler og redusere antallet skjøter. Arbeidet pågår.

4square vertikal antenne for 80m er ferdigbygd, men har dessverre havarert ytterligere.

Vår Power Amplifier Expert 1.5K-FA er under reparasjon og vil bli byttet ut.
Aktuelle erstatninger er Acom 2000A eller Expert 2K-FA.

Stasjon B:
En defekt koaksialkabel mellom filter og stasjon førte til høy SWR. Denne er byttet ut med godt resultat.

Stasjon C:
Remotestyring av denne stasjonen fungerer meget bra. Det er nå mulig å kjøre digitale moder som f.eks. FT8 i en utprøvingsfase. Tilbakemeldinger ønskes.

Teknisk komité: Leder: Stein-Olav, LA9QV; Marius, LB9DG; Stian, LB5SH.

Repeater på Bringen har desensing-problemer og APRS har dårlig strømforsyning. Strømforsyningen blir forhåpentligvis byttet snart.

Omprogrammeres til 123Hz samtidig.

Repeater på Ruten må omprogrammeres til 123Hz subtone. Dette vil bli gjort neste år.

Sambandskomiteen: Leder: Karl, LA9KOA; Bjørn, LA1UW; Sanimir, LB6VI
PC til Winlink som står på Gråkallen skal byttes ut.
Sambandsmøter avholdes annenhver torsdag på Lialøkken.
Bjørn, LA1UW og Karl, LA9KOA deltok på samarbeidsmøte hos politiet sammen med sivilforsvaret og andre frivillige organisasjoner den 12. desember.

Huskomiteen: Leder: Jan, LA7VV; og Willy, LA6HNA.
Arbeidet med å bygge opp en elektronikklab er på det nærmeste ferdig, og lab’en er allerede i flittig bruk. Aksjon: Jan, LA7VV.

Testkomiteen: Leder: Sanimir, LB6VI; Stian, LB5SH
Aktivitetskalenderen vil snart inneholde de contester som ønskes kjørt av gruppen.
Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg. Kontakt: Sanimir, LB6VI.

2023-01-04 Eventuelt

En beskrivelse av styremedlemmenes oppgaver og ansvar vil bli utarbeidet.

Neste gruppemøte blir avholdt tirsdag den 24. januar kl. 19:00 i Grendehuset på Lialøkken. Temaet for dette møtet blir FT8, Fox/Hound og hvordan kjøre digitalt remote via Stasjon C.

Andre aktuelle tema for gruppemøter i 2023 er:
 Bygging av utstyr for satelittkjøring
 DMR repeater prosjekt, byggeprosessen og demonstrasjon
 Referat fra LA2T sin DX-ekspedisjon til Market Reef OJ0
 Gjesteforedrag om diverse spennende prosjekter
 NRRL inviteres til å fortelle om virksomheten
 NKOM inviteres til å fortelle om støykontroll

Neste styremøte blir onsdag 1. februar kl. 19:00 på Lialøkken.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Tor, LA3WAA, kasserer
Karl, LA9KOA, styremedlem
Sanimir, LB6VI, varamedlem
Jan, LA7VV, sekretær

Frafall :
Marius, LB9DG, nestleder

Ikke møtt:

Neste styremøte blir onsdag 1. februar kl. 19:00 på Lialøkken.