Alle innlegg av LA2T

2019-10-22-Gruppemøte – Foredrag om Jording

Tirsdag 22. oktober hadde Lars, LA3MUA, et godt og grundig foredrag om jording i Telenor for Trondheimsgruppens medlemmer. Det ble spesielt fokusert på å unngå eller redusere skader ved lynnedslag. Dette er et problem som tas på største alvor av Telenor for å beskytte utsatte installasjoner for å unngå kostbare skader, men ikke minst for å opprettholde funksjoner med størst mulig regularitet. Dette nyter vi alle godt av slik at telefon, internett, radio og TV er mest mulig tilgjengelig for oss.

Fortsett å lese 2019-10-22-Gruppemøte – Foredrag om Jording

APRS LD7TG-1 Støren-Frøset er satt i drift

Trøndelag sør for Trondheim har et landskap preget av fjell og daler. I noen av dalene går viktige ferdselsårer som E6, E39, R3, R30 og R705. Dalene er både lange og dype og mange steder relativt smale og veiene er ofte anlagt nær dalbunnen. Dette har gitt Trondheimsgruppen utfordringer med hensyn på å etablere god dekning for mobil radiokommunikasjon i fylket. Mange steder har dårlig dekning og det kan være vanskelig å nå ut til nærmeste relestasjon med mobil eller portabel radio.

Fortsett å lese APRS LD7TG-1 Støren-Frøset er satt i drift

Antennedugnad 15.10.2019

Den 15.10.2019 ble årets sannsynligvis siste store antennedugnad utført. Flere medlemmer trosset høstmørket og frostrøyken for å få dette unnagjort før det ble for utrivelig å jobbe utendørs.

Hovedformålet med dugnaden var å justere elementene på 40m-beamen. Disse var for lange, og antennen var dermed bare brukbar på nederste del av båndet, noe som var utfordrende med tanke på telefoni. I samme anledning ble det montert en ny galge i masta, som brukes for å løfte 80- og 160m-antennene.

Fortsett å lese Antennedugnad 15.10.2019

2019-10-02-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 2. oktober 2019

2019-10-01 Gruppesaker

Alternativ internettløsning for Gråkallen studeres videre. Tilknytning til og via Vassfjellet er også en mulighet som studeres.

Jan, LA7VV, har gjennomgått alle 4 esker med QSL kort. Nå gjennomgås filer fra LoTW. Statistikk vil komme etter hvert slik at vi vet mer om hva vi har og hva vi mangler for DXCC etc. Sanimir, LA6VI, planlegger å trykke et stort kart påført prefiks lokasjoner.

Operatørkonkurransen er i gang med bruk av LG80T på CW og SSB. Det kunne ha vært flere deltagere. Status kommer på QST-Trøndelag.

Fortsett å lese 2019-10-02-Styremøte