Alle innlegg av LA2T

GENERALFORSAMLING FOR 2020 – INNKALLING

GENERALFORSAMLING FOR 2020

Innkalling til ordinær generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL 

Dato: tirsdag 26. oktober 2021 kl. 19:00 
Sted: Lialøkken Grendehus 

Dagsorden: 

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps 
 3. Godkjenning av fullmakter 
 4. Styrets årsberetning for 2020 og rapporter fra komitéene 
 5. Innkomne forslag til generalforsamlingen 
 6. Regnskap for 2020 med revisjonsberetning 
 7. Kontingent for 2021 
 8. Budsjett for 2021 
 9. Valg 2021 

Trondheim, 10. oktober 2021, 

STYRET 

Generalforsamlingen sammenkalles med publikasjoner på gruppens hjemmeside samt pr e-post til de vi har adresser til. 

Det henvises til gruppens hjemmeside for årsberetning, regnskap, budsjett, forslag, kontingent og valg. 

Vennligst ta med egen utskrift av generalforsamlingspapirene:

Last ned i PDF-format
Last ned i DOCX-format 

Generalforsamlingspapirene ble sist oppdatert 13. oktober 2021.

SAC SSB

Operatører søkes til Scandinavian Activity Contest (SAC) på SSB, telefoni. Testen starter 9. oktober kl 12:00 UTC, og avsluttes 10. oktober kl 12:00 UTC.

Har du lyst til å..

 • . .bli flinkere operatør?
 • . .lære å jobbe med QRM, QSB, og det som verre er?
 • . .få øving i å jobbe med pileups?
 • . .øve på frekvensvalg; rett bånd til rett tid?
 • .. terpe det fonetiske alfabetet og samtidig tolke alternativer?
Fortsett å lese SAC SSB

Styremøte 22.09.2021

2021-09-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Sanimir, LB6VI, har arbeidet med ny logo, men er ikke ferdig ennå.

Loftet er innredet som lab og tatt i bruk med gode erfaringer. Trappa opp bør vurderes utbedret, da denne er veldig bratt og gjør bæring av utstyr vanskelig. Huskomitteen bes se nærmere på dette.

Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Gruppen tar en ekspedisjon og undersøker om stedet er godt egnet med tanke på støy, og om det er mulig å skyte trådløsnett dit. Turen vil bli utlyst for de som ønsker å slå følge. Det vil bli gjort et forsøk på å utføre dette i løpet av september, kanskje oktober. Aksjon: LA9QV Stein-Olav

Fortsett å lese Styremøte 22.09.2021