Alle innlegg av LA2T

Fjernstyring av stasjon A og stasjon B på Lialøkken

På Lialøkken har gruppen en fin lokasjon med lite radiostøy fra byen og øvrig omland. Fjerne og nære stasjoner kommer inn med gode signaler og det er godt mulig nå ut til hele verden, men også til en lokal prat med kjente. I en tid hvor mange holder seg hjemme og de vanlige aktiviteter på Lialøkken er redusert til et minimum for å hindre spredning a Korona viruset, kan dette være en god mulighet til likevel å være radioaktiv.

Fortsett å lese Fjernstyring av stasjon A og stasjon B på Lialøkken

Vårjevndøgn 20. mars 2020

Sola har nå stått opp på Nordpolen og vil skinne hele døgnet fram til høstjevndøgn. Samtidig har solen gått ned på Sydpolen og vil ikke komme over horisonten igjen før ved høstjevndøgn.

På litt hyggeligere breddegrader har alle på jorden like lange dager hvor solen er oppe og dag og natt er like lange hvis vi da ser bort fra tussmørket som er lengre hos oss enn lengre sør. Snart er det påske og etterpå kommer en kort vår før sommeren og det har vel alle sett fram til.

Fortsett å lese Vårjevndøgn 20. mars 2020

Tiltak rundt corona

Regjeringen har nå innført flere tiltak for å hindre smittespredning av Corona-viruset. I tråd med dette avlyser vi alle planlagte aktiviteter på Lialøkken inntil videre.

Dersom noen ønsker å benytte seg av gruppelokalet i privat regi, ber vi at det utvises sunn fornuft med tanke på smittefare.

Følg med på vår hjemmeside, Facebook, Twitter, eller lytt til QST-Trøndelag hver søndag kl 20:00 for oppdateringer vedrørende aktiviteter på Lialøkken.

2020-03-04-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 4. mars 2020

2020-03-01 Gruppesaker
Det nye styret ble konstituert.

Alternativ internettløsning: Vi jobber med en alternativ løsning for internett til Gråkallen. Dette vil bli testet når været tillater masteklatring.

For nødsamband finnes en løsning for 70cm som kan gi internett tilgang med begrenset hastighet.

Fortsett å lese 2020-03-04-Styremøte