Alle innlegg av LA2T

styremøte 23.06.2021

2021-06-01 Gruppesaker 

Nye opplesere til QST Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Sanimir, LB6VI, har arbeidet med ny logo, men er ikke ferdig ennå. 

Verkstedet er ryddet av Jan og ny ordning av verktøyet pågår, men er snart ferdig.

Loftet er ryddet og innredet for bruk av instrumenter. 

Forslag om remotestasjon på Liaåsen. Gruppen tar en ekspedisjon og undersøker om stedet er godt egnet med tanke på støy, samt om det er mulig å skyte trådløsnett dit. Turen vil bli utlyst for de som ønsker å slå følge.

Fortsett å lese styremøte 23.06.2021

Meteorscatter 20. april

Den 15. april kommer de første tegnene til den årlige meteorsvermen Lyridene. Denne passerer omtrent til samme tid hvert år, og vil nå sitt maksimum den 22. april.

Alle aktivitetskvelder på LA2T er fortsatt innstilte grunnet restriksjoner i henhold til Covid-19, men arrangementer som holdes utendørs forholdes til andre regler som gir mer fleksibilitet. Siden dette er en unik mulighet til meteorscatter, og en aktivitet som egner seg godt utendørs, så prøver vi oss forsiktig med en uformell aktivitetskveld tirsdag den 20. april kl 19:00 på Lialøkken.

Fortsett å lese Meteorscatter 20. april

Styremøte 07.04.21

2021-04-01 Gruppesaker

Årsmøtet utsettes til over sommerferien grunnet usikkerheter og råd fra nasjonale myndigheter.

Jan, LA7VV, har overtatt som oppleser på QST-TRD etter Håvard, LB9RE.

Sanimir, LB6VI, har arbeidet med ny logo, men er ikke ferdig ennå.

Verkstedet er ryddet av Jan og ny ordning av verktøyet pågår, men er snart ferdig.

Fortsett å lese Styremøte 07.04.21

LA2T går 78° nord

Det var nok en dag med hjemmekontor i midten av februar, og undertegnede, LB5SH Stian, sjekket datoene for CQ WPX. Nærmest på impuls ble disse datoene sammenlignet med utleiekalenderen til JW5E, og det viste seg at lokalet var ledig i samme tidsrom.

Det tok ikke mange minuttene før første e-post med forespørsel om reservasjon var sendt, tett etterfulgt av forberedelser til hvordan XYL skulle få presentert nyhetene. Utrolig nok ble dette mottatt uten at liv og helse ble satt på spill, og dermed kunne planleggingen fortsette.

Fortsett å lese LA2T går 78° nord