Alle innlegg av LA2T

Innkalling: generalforsamling 2021

Generalforsamling for 2021

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i
Trondheimsgruppen av NRRL

Dato: Tirsdag 22. februar 2022, kl. 19:00
Sted: Lialøkken Grendehus.

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Godkjenning av fullmakter
4. Styrets årsberetning for 2021 og rapporter fra komitéene
5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
6. Regnskap for 2021 med revisjonsberetning
7. Kontingent for 2022
8. Budsjett for 2022
9. Valg 2022

Fortsett å lese Innkalling: generalforsamling 2021

Julemøte utsettes

Ting utvikler seg raskt i disse tider, og dette rammer dessverre også av og til oss.

Årets julemøte utsettes på grunn av den siste tids økte spredning av Corona-viruset.

Vi beklager dette, men tar sikte på å avholde møtet som planlagt over nyttår. Oppdateringer med ny dato følger.

Styremøte 01.12.2021

2021-12-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Loftstrappa bør vurderes utbedret, da denne er veldig bratt og gjør bæring av utstyr vanskelig. Styret har tatt en befaring, og huskomitteen bes se nærmere på dette.

Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Gruppen tok en ekspedisjon og konklusjonen er lite støy og gode radioforhold. Det undersøkes videre om det er mulig å skyte trådløsnett dit.

Fortsett å lese Styremøte 01.12.2021