Referat styremøte 09.08.2023

2023-08-01 Gruppesaker

Referat fra styremøte 9. august 2023

Tilstede:

Stian, LB5SH, leder

Tor, LA3WAA, kasserer

Karl, LA9KOA, styremedlem

Jan, LA7VV, sekretær

Sanimir, LB6VI, varamedlem

Frafall : 

Marius, LB9DG, nestleder

Ikke møtt:

2023-08-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Arbeidet med et oppsett for personlige innstillinger for gruppestasjonene pågår fortsatt. Aksjon: Stian, LB5SH.

Fornyet prøve til radioamatørlisensen ble avholdt onsdag den 21. juni. Det var 7 personer som gikk opp til prøven og det var 3 stykker som besto. Disse er:

Aslak V. Lonnée, LB8OJ; Ketil Ofstad, LB8PJ og Halldor Michaelsen, LB8QJ.

Vi gratulerer !

Vi har fått avslag på klagen på forsikringsresultatet i forbindelse med havari av antenne og mast til stasjon A. Stian legger dette frem for en jurist for ny vurdering.  

Stian og Jan tar en runde på gjenværende radioutstyr som skal ut på Bruktmarkedet tirsdag den 20/8.

Gruppelokalet må males. Vi tar sikte på å gjennomføre dugnad lørdag den 26. august, med værforbehold. Innkalling kommer.

Remotestasjon på Liaåsen er under planlegging.

Vi har mottatt forespørsel om oppsett av Echolink repeater, og vil undersøke hvor stor interesse det er for dette.  

2023-08-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

Gruppens medlemmer må benytte nettbank ved betaling av kontingent og ved kjøp av utstyr fra gruppen. Dette forenkler regnskapsføringen betraktelig.

2023-08-03 Komiteene

Stasjonskomiteen: Leder: Tor, LA3WAA; Runar, LB5RH; Stian, LB5SH

Stasjon A:

RG-213 koaks er innkjøpt til gruppestasjonene med det formål å bytte ut dårlige kabler og redusere antallet skjøter. Arbeidet pågår fortsatt.

80m 4-square antennen med fester og barduner er tatt ned pga at antenneplassen skal tilbakeføres til et jorde.

80m og 160m Inverted-L antenner er satt opp igjen.

Stasjon B:

40m 4-square antennen med fester og barduner er tatt ned pga at antenneplassen skal tilbakeføres til et jorde.  

Rotorstyringen til mast B fungerer med nedsatt hastighet. En forbedret versjon som kan styres fra PC’en er under bygging.

Stasjon C:

Vertikalantennen på stasjon C er nå i drift og fungerer godt.

Teknisk komité: Leder: Stein-Olav, LA9QV; Kristoffer, LB0VG; Karl, LA9KOA.

Repeater på Bringen har desensing-problemer og APRS har dårlig strømforsyning. Strømforsyningen blir forhåpentligvis byttet snart. Omprogrammeres til 123Hz samtidig.

Repeater på Ruten må omprogrammeres til 123Hz subtone. Dette vil bli gjort senere i år.

Oversikten over repeatere er nå oppdatert.

Sambandskomiteen: Leder: Karl, LA9KOA; Bjørn, LA1UW; Sanimir, LB6VI

PC for WinLink på Gråkallen er byttet ut.

Sambandstjenesten har vært i kontakt med Sambandstjenesten Innlandet, i tilfelle det skulle være behov for samband i forbindelse med ekstremværet «Hans».

Testkomiteen: Leder: Sanimir, LB6VI; Stian, LB5SH

Aktivitetskalenderen på hjemmesiden vår har blitt oppdatert med noen av de største contestene som gruppen skal delta i.

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg. Kontakt: Sanimir, LB6VI.

2023-08-04 Eventuelt

En beskrivelse av styremedlemmenes oppgaver og ansvar er utarbeidet og gjennomgått.

Det blir avholdt gruppemøte tirsdag den 22. august kl. 19:00 på Lialøkken og temaet denne gang blir gruppens DXpedisjon til OJ0 Market Reef tidligere iår.

Tilstede:

Stian, LB5SH, leder
Tor, LA3WAA, kasserer
Karl, LA9KOA, styremedlem
Jan, LA7VV, sekretær
Sanimir, LB6VI, varamedlem

Frafall:
Marius, LB9DG, nestleder

Ikke møtt:

Neste styremøte blir onsdag 6. september kl. 19:00 på Lialøkken.