Referat styremøte 14.06.2023

2023-06-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

DMR repeateren er nå montert på Vassfjellet og fungerer utmerket. Prosjektets suksess skyldes et godt samarbeid mellom LA1K og LA2T.

Arbeidet med et oppsett for personlige innstillinger for gruppestasjonene pågår fortsatt. Aksjon: Stian, LB5SH.

Fornyet prøve til radioamatørlisensen blir avholdt onsdag den 21. juni. For dem som måtte være interessert i å ta eksamen, så er det fortsatt muligheter til å melde seg på.

Avslag på forsikring i forbindelse med havari av masten til stasjon A påklages. Sanimir skriver et utkast til klage innen 19/6. Dette renskrives av Marius og sendes til Forsikringsklagenemda av Stian.

Stian og Jan tar en runde på gjenværende radioutstyr som skal legges ut på Bruktmarkedet tirsdag den 20/6.

2023-06-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

Gruppens medlemmer må benytte nettbank ved betaling av kontingent og ved kjøp av utstyr fra gruppen. Dette forenkler regnskapsføringen betraktelig.

2023-06-03 Komiteene

Stasjonskomiteen: Leder: Tor, LA3WAA; Runar, LB5RH; Stian, LB5SH

Stasjon A:

RG-213 koaks er innkjøpt til gruppestasjonene med det formål å bytte ut dårlige kabler og redusere antallet skjøter. Arbeidet pågår fortsatt.

Det er satt opp en prototype av 4-square 80m antennen i form av en enkel vertikal for å teste ut designet. Designet og antennen fungerer perfekt.

Stasjon B:

40m 4-square antennen er reparert og skal forsterkes ytterligere.  

Rotorstyringen til mast B fungerer med nedsatt hastighet. En forbedret versjon som kan styres fra PC’en er under bygging.

Stasjon C:

Vertikalantennen på stasjon C er nå i drift og fungerer godt.

Remotestyring av denne stasjonen er tilbake på luften. Det er nylig innført en tidsbegrensning på 2 timer på bruken av stasjonen. Etter den tid kan man fortsette bruken dersom det ikke er andre som ønsker å komme til.

Teknisk komité: Leder: Stein-Olav, LA9QV; Kristoffer, LB0VG; Karl, LA9KOA.

Repeater på Bringen har desensing-problemer og APRS har dårlig strømforsyning. Strømforsyningen blir forhåpentligvis byttet snart. Omprogrammeres til 123Hz samtidig.

Repeater på Ruten må omprogrammeres til 123Hz subtone. Dette vil bli gjort senere i år.

Oversikten over repeatere er nå oppdatert.

Sambandskomiteen: Leder: Karl, LA9KOA; Bjørn, LA1UW; Sanimir, LB6VI

PC for WinLink på Gråkallen er byttet ut.

Det er Sambandsmøte på Lialøkken torsdag den 15/6.

Testkomiteen: Leder: Sanimir, LB6VI; Stian, LB5SH

Aktivitetskalenderen på hjemmesiden vår har blitt oppdatert med noen av de største contestene som gruppen skal delta i.

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg. Kontakt: Sanimir, LB6VI.

2023-06-04 Eventuelt

Et utkast til beskrivelse av styremedlemmenes oppgaver og ansvar vil bli utarbeidet av Jan.

Årets sommeravslutning vil bli avholdt 27. juni. Påmelding skjer på web til Styret innen 23/6. Invitasjon med link til websiden blir sendt på email til alle medlemmer, samt legges ut på hjemmesiden.

Tilstede:

Stian, LB5SH, leder
Marius, LB9DG, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Karl, LA9KOA, styremedlem
Jan, LA7VV, sekretær
Sanimir, LB6VI, varamedlem

Frafall : 

Ikke møtt:

Neste styremøte blir onsdag 9. august kl. 19:00 på Lialøkken.