Alle innlegg av LA2T

SAC SSB

Operatører søkes til Scandinavian Activity Contest (SAC) på SSB, telefoni. Testen starter 9. oktober kl 12:00 UTC, og avsluttes 10. oktober kl 12:00 UTC.

Har du lyst til å..

  • . .bli flinkere operatør?
  • . .lære å jobbe med QRM, QSB, og det som verre er?
  • . .få øving i å jobbe med pileups?
  • . .øve på frekvensvalg; rett bånd til rett tid?
  • .. terpe det fonetiske alfabetet og samtidig tolke alternativer?
Fortsett å lese SAC SSB

Styremøte 22.09.2021

2021-09-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Sanimir, LB6VI, har arbeidet med ny logo, men er ikke ferdig ennå.

Loftet er innredet som lab og tatt i bruk med gode erfaringer. Trappa opp bør vurderes utbedret, da denne er veldig bratt og gjør bæring av utstyr vanskelig. Huskomitteen bes se nærmere på dette.

Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Gruppen tar en ekspedisjon og undersøker om stedet er godt egnet med tanke på støy, og om det er mulig å skyte trådløsnett dit. Turen vil bli utlyst for de som ønsker å slå følge. Det vil bli gjort et forsøk på å utføre dette i løpet av september, kanskje oktober. Aksjon: LA9QV Stein-Olav

Fortsett å lese Styremøte 22.09.2021

Styremøte 26.08.2021

Referat fra styremøte 26. august 2021

2021-08-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Sanimir, LB6VI, har arbeidet med ny logo, men er ikke ferdig ennå.

Loftet er innredet som lab og tatt i bruk med gode erfaringer. Trappa opp bør vurderes utbedret, da denne er veldig bratt og gjør bæring av utstyr vanskelig.

Fortsett å lese Styremøte 26.08.2021

Nye radioamatører

LA2T avholdt for kort tid siden et «lynkurs» til radioamatørprøven for en gruppe personer med høy teknisk kompetanse. Fokuset var derfor på bølgeutbredelse, praktisk bruk av radio, samt operasjonsteknikk. Dette resulterte i 9 nye radioamatører, og de har fått tildelt følgende kallesignal:

LB2HJ Stinessen
LB2IJ Leithe
LB2JJ Solstad
LB2KJ Johansen
LB2LJ Sandnesmo
LB2MJ Leithe
LB2NJ Kofoed
LB2OJ Andersen
LB2PJ Schei

Vi gratulerer og gleder oss til å høre dere på lufta!