Referat styremøte 05.10.2022

2022-10-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Tur til Liaåsen blir utsatt til våren.

Vi forsøker å kjøre «Kom-i-gang»-kvelder for nye radioamatører. Aktuelle deltagere vil bli kontaktet. Ansvarlig : Karl, LA9KOA.

DMR repeatere er under oppbygging og resultatene så langt ser lovende ut. Styret takker arbeidsgruppen for hyggelig og informativ oppdatering på e-post.

Arbeidet med et oppsett for personlige innstillinger for gruppestasjonene pågår fortsatt. Aksjon: Stian, LB5SH.

Gruppen planlegger å avholde en ny runde med radioamatørkurs med eksamen før jul. Det er viktig at alle som har vist interesse informeres om dette. Dato kommer snarlig og vil bli annonsert på gruppens hjemmeside og sosiale medier.

2022-10-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

2022-10-03 Komiteene

Stasjonskomite: Leder: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH

Stasjon A: RG-213 koaks er innkjøpt til gruppestasjonene med det formål å bytte ut dårlige kabler og redusere antallet skjøter.

Stasjon B: Arbeidet med å bygge en 4square vertikal antenne for 80m er godt i gang.

Stasjon C: Remotestyring av denne stasjonen er oppe og går og fungerer meget bra. Det er nå mulig å kjøre digitale moder som f.eks. FT8 i en utprøvingsfase. Tilbakemeldinger ønskes.

Teknisk: Leder: Stein-Olav, LA9QV, Marius, LB9DG, Stian, LB5SH.

Repeater på Bringen har desensing-problemer og APRS har dårlig strømforsyning. Strømforsyningen blir forhåpentligvis byttet snart. Omprogrammeres til 123Hz samtidig.

Repeater på Ruten må omprogrammeres til 123Hz subtone. Gjøres neste år.

Samband: Leder: Karl, LA9KOA, Bjørn, LA1UW, Sanimir, LB6VI

Onsdag 28. september hadde vi besøk av leder i sambandstjenesten, Henrik, LA6ETA. I forbindelse med et annet møte i Trondheim stakk han innom LA2T, sammen to medlemmer fra Fosengruppen som var med oss på nettmøte.

Hus: Leder: Jan, LA7VV, og Willy, LA6HNA.

Arbeidet med å bygge opp en elektronikklab på arkivrommet (mellomgangen inn til shacken) er godt i gang, og allerede i flittig bruk. Aksjon: Jan, LA7VV.

Test: Leder: Sanimir, LB6VI, Stian, LB5SH

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg. En contest kalender for LA2T sin deltagelse i 2022 vil bli utarbeidet. Aksjon: Sanimir, LB6VI.


2022-10-04 Eventuelt

Neste styremøte blir onsdag 02.11.2022 kl. 19:00 på Lialøkken.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Marius, LB9DG, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Karl, LA9KOA, styremedlem

Frafall : 
Sanimir, LB6VI, varamedlem
Jan, LA7VV, sekretær

Ikke møtt: