Hva interesserer deg?

Gruppen har mange medlemmer, alt fra veteraner til rykende ferske radioamatører. For å kunne gi et tilbud som engasjerer flest mulig, ønsker vi innspill fra medlemmene hva vi kan ha fokus på i 2023. Dette vil påvirke styrets plan for 2023 når det gjelder valg av tema for gruppekvelder, aktiviteter på tirsdagskvelder, samt prosjekter fremover.

Kommentarene vil være anonyme, oppgi navn/kallesignal om du selv ønsker.

Alle kommentarer må godkjennes før de publiseres, og kommentarfeltet er åpent frem til 31.12.2022.

Undersøkelsen er nå avsluttet, og vi takker for alle innspill!