Referat styremøte 02.11.2022

Trondheimsgruppen av NRRLReferat fra styremøtet 2. november 2022

2022-11-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Vi forsøker å kjøre «Kom-i-gang»-kvelder for nye radioamatører på nyåret. Aktuelle deltagere vil bli kontaktet. Ansvarlig : Karl, LA9KOA.

DMR repeateren nærmer seg testfasen. Vi venter på lisens fra NKOM. Styret takker arbeidsgruppen for hyggelig og informativ oppdatering på e-post.

Arbeidet med et oppsett for personlige innstillinger for gruppestasjonene pågår fortsatt. Aksjon: Stian, LB5SH.

Gruppen planlegger å avholde en ny runde med radioamatørkurs med oppstart i januar.

Eksamen for amatørradio lisens vil avholdes torsdag 1/12 på Lialøkken fra kl. 19:00. Påmelding kreves og frist for påmelding er den 24/11. Eksamensavgiften er kr. 1000,- som betales ved bestått eksamen.

E-mail lister for annonsering av aktiviteter i gruppen vil bli utarbeidet.

Hjemmesiden er oppdatert med en ny og bedre aktivitetskalender.

2022-11-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

2022-11-03 Komiteene

Stasjonskomiteen: Leder: Tor, LA3WAA; Runar, LB5RH; Stian, LB5SH

Stasjon A: RG-213 koaks er innkjøpt til gruppestasjonene med det formål å bytte ut dårlige kabler og redusere antallet skjøter.

4square vertikal antenne for 80m er ferdigbygd. Videre testing er nødvendig.

Ekspert PA 1.5k-FA er dessverre ødelagt, og vil bli reparert og byttet ut.

Stasjon B:

Stasjon C: Remotestyring av denne stasjonen er oppe og går og fungerer meget bra. Det er nå mulig å kjøre digitale moder som f.eks. FT8 i en utprøvingsfase. Tilbakemeldinger ønskes.

Teknisk komité: Leder: Stein-Olav, LA9QV; Marius, LB9DG; Stian, LB5SH.

Repeater på Bringen har desensing-problemer og APRS har dårlig strømforsyning. Strømforsyningen blir forhåpentligvis byttet snart. Omprogrammeres til 123Hz samtidig.

Repeater på Ruten må omprogrammeres til 123Hz subtone. Dette vil bli gjort neste år.

Kilde til ekko / brum på R4 er funnet og problemet er løst.

Sambandskomiteen: Leder: Karl, LA9KOA; Bjørn, LA1UW; Sanimir, LB6VI

Karl, LA9KOA, deltok i årsmøtet i Sambandstjenesten den 29/10 på vegne av gruppen og i egenskap av styremedlem.

PC til Winlink som står på Gråkallen skal byttes ut.

Huskomiteen: Leder: Jan, LA7VV; og Willy, LA6HNA.

Arbeidet med å bygge opp en elektronikklab er på det nærmeste ferdig, og lab’en er allerede i flittig bruk. Aksjon: Jan, LA7VV.

Testkomiteen: Leder: Sanimir, LB6VI; Stian, LB5SH

CQ WW SSB ble kjørt 29. og 30. oktober.

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg. En contest kalender for LA2T sin deltagelse i 2022 vil bli utarbeidet, og innlemmes i Aktivitetskalenderen på hjemmesiden vår. Aksjon: Sanimir, LB6VI.

2022-11-04 Eventuelt

Neste gruppemøte avholdes tirsdag den 22/11 kl. 19:00 i Grendehuset på Lialøkken. Tema er contestlogging med fokus på bruk av N1MM. Det vil bli satt opp en stasjon og demonstrert «live» logging.

Vårt tradisjonelle julemøte avholdes tirsdag den 13. desember. Mer info kommer på hjemmesiden.

Bjørn, LA1UW, utnevnes til materialforvalter for Trondheimsgruppen. Rollen plasseres under Huskomiteen.

Trondheimsgruppen sponser Bouvet ekspedisjonen, 3Y0J, med kr. 3.500,-

Neste styremøte blir onsdag 07.12.2022 kl. 19:00 på Lialøkken.

Tilstede:

Stian, LB5SH, leder
Marius, LB9DG, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Karl, LA9KOA, styremedlem
Jan, LA7VV, sekretær
Sanimir, LB6VI, varamedlem

Frafall : 

Ikke møtt:

Neste styremøte blir onsdag 07.12.2022 kl. 19:00 på Lialøkken.