Referat styremøte 07.12.2022

2022-12-01 Gruppesaker
Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Vi forsøker å kjøre «Kom-i-gang»-kvelder for nye radioamatører på nyåret. Aktuelle deltagere vil bli kontaktet. Ansvarlig : Karl, LA9KOA.

DMR repeateren nærmer seg testfasen. Vi venter på lisens fra NKOM. Styret takker arbeidsgruppen for hyggelig og informativ oppdatering på e-post.

Arbeidet med et oppsett for personlige innstillinger for gruppestasjonene pågår fortsatt. Aksjon: Stian, LB5SH.

Gruppen planlegger å avholde en ny runde med radioamatørkurs med oppstart i januar.

E-maillister for annonsering av aktiviteter i gruppen er straks klare og vil bli satt i drift over nyttår.

2022-12-02 Økonomi
Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

2022-12-03 Komiteene
Stasjonskomiteen: Leder: Tor, LA3WAA; Runar, LB5RH; Stian, LB5SH

Stasjon A: RG-213 koaks er innkjøpt til gruppestasjonene med det formål å bytte ut dårlige kabler og redusere antallet skjøter.

4square vertikal antenne for 80m er ferdigbygd, men har dessverre havarert igjen. Det innkalles til dugnad.

Ekspert PA 1.5k-FA er under reparasjon og vil bli byttet ut.

Stasjon B:

Stasjon C: Remotestyring av denne stasjonen er oppe og går og fungerer meget bra. Det er nå mulig å kjøre digitale moder som f.eks. FT8 i en utprøvingsfase. Tilbakemeldinger ønskes.

Teknisk komité: Leder: Stein-Olav, LA9QV; Marius, LB9DG; Stian, LB5SH.
Repeater på Bringen har desensing-problemer og APRS har dårlig strømforsyning. Strømforsyningen blir forhåpentligvis byttet snart. Omprogrammeres til 123Hz samtidig.

Repeater på Ruten må omprogrammeres til 123Hz subtone. Dette vil bli gjort neste år.

Sambandskomiteen: Leder: Karl, LA9KOA; Bjørn, LA1UW; Sanimir, LB6VI
Karl, LA9KOA, deltok i årsmøtet i Sambandstjenesten den 29/10 på vegne av gruppen og i egenskap av styremedlem.

PC til Winlink som står på Gråkallen skal byttes ut.

Sambandsmøte holdes 14.12 kl 19:00 på Lialøkken.

Huskomiteen: Leder: Jan, LA7VV; og Willy, LA6HNA.
Arbeidet med å bygge opp en elektronikklab er på det nærmeste ferdig, og lab’en er allerede i flittig bruk. Aksjon: Jan, LA7VV.

Testkomiteen: Leder: Sanimir, LB6VI; Stian, LB5SH
CQ WW SSB ble kjørt 29. og 30. oktober. Det ble kjørt 2072 QSOer under svært krevende forhold.

NRRL Telefonitest ble kjørt 19. og 20. november, med 190 QSOer i loggen.

Aktivitetskalenderen vil snart inneholde de contester som ønskes kjørt av gruppen.

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg. Kontakt Sanimir, LB6VI.

2022-12-04 Eventuelt
Trondheimsgruppen har sponset Bouvet ekspedisjonen, 3Y0J, med kr. 3.500,-

Beskrivelse av styremedlemmenes oppgaver og ansvar vil utarbeides.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Tor, LA3WAA, kasserer
Sanimir, LB6VI, varamedlem

Frafall : 
Marius, LB9DG, nestleder
Karl, LA9KOA, styremedlem
Jan, LA7VV, sekretær

Ikke møtt:

Neste gruppemøte blir julemøte tirsdag den 13. desember kl. 19:00 i Grendehuset på Lialøkken.

Neste styremøte blir onsdag 4. januar kl. 19:00 på Lialøkken.