Videre byggearbeid

Siden siste oppdatering har det vært gjort ytterligere arbeid på taket på de nye brakkene. Det er lagt på takpapp for å være sikker på at det ikke slipper inn vann, noe de siste nedbørsmengdene har vist oss at det nå ikke gjør.

095
Skisse 1: De rosa feltene viser de nye brakkene slik de ble plassert i forhold til resten av huset.

Vi har laget ei lita grovskisse over hvordan de nye brakkene er plassert, slik at det blir lettere å forstå hva som videre er gjort.

Som det vises på tegningen ble det et glipp mellom stua og de nye brakkene som måtte bygges igjen med gulv, vegg og tak. Dette glippet er nå bygd igjen, og veggene mellom stua og brakke 2 del 1 er fjernet, slik at stua nå er nesten dobbelt så stor.

096
Skisse 2: Slik ser planene ut for øyeblikket. Tiden får vise hva det blir til slutt.

Mellom brakke 1 og brakke 2 del 2 er veggen fjernet slik at dette nå er et eneste stort, langt rom. Her er det planlagt å dele av mellom kjøkken og HF-shack nr 2, se skisse 2.

En utvidet byggekomite hadde møte om tirsdag og drøftet planene for den videre utbyggingen. Det var også mange skuelystne, både av unge og gamle som hadde sine ideer om fiffige løsninger.

Det har vært diskutert fram og tilbake om hvordan det ferdige resultatet skal bli, og vi tar her med ei ny skisse over de reviderte planene. Her er kjøkkenet foreslått oppe til venstre og gitt mer plass med tanke på f.eks overnatting ved ulike aktiviteter som tester etc, samt for plass til andre aktiviteter som krever litt benkeplass.

Byggekomiteen planlegger. Rundt bordet sitter LA9TK, LA3WAA, LB9RE, LA5HMA, LA3XMA og LA4IC.
Byggekomiteen planlegger. Rundt bordet sitter LA9TK, LA3WAA, LB9RE, LA5HMA, LA3XMA og LA4IC.

Hvordan det endelige resultatet blir, er vel noe opp til brakkenes beskaffenhet og utforming. Vi må jo ha noen støttepillarer stående igjen for å holde taket oppe, og ikke minst, det koster penger å bygge om. Materialer koster som kjent mange penger, og dem vil det gå med en betydelig del av.

Men slik det ser ut nede på LA2T nå, for dem som evner å se gjennom alt rotet, så blir det utrolig god plass, mulighetene er mange, og man kan bare drømme seg bort om hvordan ting kan bli når alle ting er på plass.