Taktekking

081
Taket må bli tett. Her er LA3XMA, LA3RLA og LA3WAA i gang med å tette glippet mellom to brakker med smelta tjære.

Etter at brakkene var vel på plass, hastet det med å få tettet taket slik at vi kunne konsentrere oss om det innvendige arbeidet. Det ble samlet et gjeng som dro ned på fredagen for å tette glippet mellom brakkene, spesielt de som var sagd i to. Det ble lagt på vanntett duk og beslag, og fylt over med smelta tjære, men det regnet såpass at de ikke fikk alt tett.

092
LA3XMA og LA3WAA skrur ut og fjerner vinduet mellom brakke 1 og den lille avsagde brakkebiten.

Problemet er at det er en liten nivåforskjell på to brakker, og den ene heller litt nedover inn mot den andre. Dermed samler det seg en liten dam med vann midt på taket, og da MÅ det være helt tett. Så lørdagen var det på’n igjen for å få tettet resten.

Tjæren ble smelta med blåselampe i en beholder og tømt utover skjøten og smurt utover, evt smelta litt med flammen utover taket. Det så ganske skummelt ut for en ufaglært, men tro det eller ei, det tok ikke fyr 🙂

091
Her strammes adsl-kabelen opp igjen. Den måtte slakkes for å gi kranbilen plass. LA3RLA.

Etter at taket var tett, beveget arbeidslaget seg innendørs hvor de tok ut et vindu mellom to av brakkene, kappet bort veggen under og reiv bort veggen på ene siden slik at det ble åpent mellom de to brakkene. Tidligere måtte de krype gjennom vinduet når de skulle fra den ene brakken til den andre. Det som da slo oss, var hvor stort alt virket, så her kommer det til å bli god plass!

Til slutt ble det rydda opp litt etter de siste dagenes aktiviteter, kabler ble hengt på plass og endel utstyr ble pakket bort, før alle snudde nesen hjemover for en velfortjent hvil.