090

LA3WAA smører utover den smelta tjæren og passer nøye på at alt blir tett.