094

Den ene veggen ved siden av vinduet ble like godt revet bort. Her er LA3XMA og LA3RLA i sving.