2005-10-12-Gruppemøte

Det var møtt fram 20 medlemmer på dette møtet.
Tor, LA3WAA, åpnet møtet ca kl 19:20.

1. Lisens
Diskusjon omkring anonym melding på internett, Scannernytt, hvor noen kom med påstander om juks ved lisensprøvene. En melding med samme innhold er også sendt PT/v T. Olsen anonymt. PT tar ikke stilling til anonyme meldinger. NRRL har henvendt seg til PT som har gitt positiv tilbakemelding angående Trondheimsgruppen. Saken er dermed avsluttet.

2. Utbyggingen
Utbyggingen koster penger og det er sendt ut en anmodning om tilskudd fra medlemmene. Det blir ingen offentliggjørning av innbetalinger hvis ikke bidragsytere selv ønsker det. Nytt gulv og maling er to viktige poster framover. Taket er under tetting. Foruten taktekkingen har Tor, LA3WAA også skaffet nye dører, flere 90 cm brede noe som vil gi bedre adkomst for rullestolbrukere samtidig som dørene kan ha dørbladet i og dermed kan lukkes ved behov for å spare på varmen. Stua kan være klar til bruk om ca. 14 dager.

3. Personer med tillitsverv i NRRL og med lokal tilknytning
Liv, LA4YW, HF Testmanager
Håvard, LB9RE, Repeater- og nodemanager
Odd Erling, LB1LF, HF Diplom Manager
Bjørn, LA1UW, medlem Hovedstyret
Tor, LA3WAA, varamedlem Valgkomiteen
Kjetil, LA8KV, VHF Manager

4. Lisensprøve
Ny lisensprøve arrangeres 28. oktober, kl 18:30, Studentersamfundet

5. DX kjøring/jakt
Dette var kveldens hovedtema og Tor, LA3WAA, gav et glimrende foredrag omkring DX kjøring og jakten på sjeldne HF stasjoner rundt omkring i verden. Radio, antenner, og annet utstyr ble beskrevet. Atmosfæriske forhold, frekvensbånd, tidspunkter, solflekker, årstider og mye annet som betyr mye for å kunne oppnå kontakt ble beskrevet med egne erfaringer. Det var likevel hvordan man kan kjøre fjerne stasjoner i konkurranse med andre som var hovedtemaet og der øste Tor av mange års erfaring i hva som gir gode resultater. Den som var på møtet fikk lære mye som det ellers vil ta år å lære på egenhånd.

God DX jakt!

LB9RE – Håvard
sekretær