103b

Etter møtet i byggekomiteen fant vi et ark med kladd over plantegning for det endelige resultatet.