094

Veggen mellom to av brakkene på enden av bygget rives her bort. Her er LA3XMA og LA3RLA i sving.